Strona główna forum


Wydrukowano 2021-03-03 21:45:39

Wysłany przez Gość (at) 2004-09-24 00:46:53
Re: poszukujemy tłumaczy języków obcych
Jeśli to ogłoszenie jest jeszcze aktualne, to prosiłabym o kontakt.

Jestem studentką V roku germanistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyłam kurs dla tłumaczy ustnych i pisemnych na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji / Germersheim. Odbyłam praktykę translatoryczna w Europejskim Instytucie Turyzmu w Trewirze. Posiadam certfikat ZOP Goethe Institut w Berlinie.

monan16@interia.pl
tel.603 795 905
---
Monika