Strona główna forum


Wydrukowano 2021-03-03 22:05:39

Wysłany przez Gość (at) 2005-06-03 14:01:49
Re: poszukujemy tłumaczy języków obcych
Jestem studentem 3. roku KJS (Katedry Języków Specjalistycznych) na UW, specjalność - tłumaczenia; tłumaczę we wszystkich kombinacjach języków polski-rosyjski-angileski.
---
Grzegorz