Strona główna forum


Wydrukowano 2021-02-25 18:07:17

Wysłany przez Gość (at) 2005-10-30 00:45:06
Re: Proszę o rozkłady do szkoły specjalnej gimnazj
Proszę o rozkaładu do gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym;
chodzi mi o przedmioty tj. funkcjonowanie w środowisku; technika; plastyka.
Dziekuję
---
Krzysztof