Strona główna forum


Wydrukowano 2021-01-27 01:23:50

Wysłany przez koma (at) 2007-05-11 14:13:20
Re: Prace klasowe z języka polskiego
Oczywiście, że nie można się "czepić"!
Nauczyciel - zgodnie z rozporzadzeniem - sprawdza wiedzę i umiejętności ucznia w danym momencie, aby dać uczniowi i jego rodzicom informacje o postępach. Jezeli chce, może pozwolic uczniowi na poprawianie tej oceny, ale poprzednia ocena pozostac powinna w dzienniku.