Strona główna forum


Wydrukowano 2021-09-16 18:01:11

Wysłany przez annakopcinska (at) 2008-09-02 08:50:29
ŚCDN w Kielcach zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe nauczycieli z województwa świętokrzyskiego na temat edukacji, kultury i historii Żydów
Szanowni Państwo, nauczyciele historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego zainteresowani edukacją o historii i kulturze Żydów.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna w bieżącym roku szkolnym organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych, w skład których będą wchodziły:

- międzynarodowa konferencja dla nauczycieli i osób zainteresowanych edukacją na temat historii i kultury Żydów (październik 2008 r.)
- spotkania metodyczne (29 września 2008r. ; 24 listopada 2008r. ; 2 lutego 2009r. ; 2 marca 2009r. ; 20 kwietnia 2009r. w godz. 15.30 – 17.45)
- wyjazd do Izraela (Yad Vashem The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority The International School for Holocaust Studies) dla grupy nauczycieli (21 marca – 4 kwietnia 2009r.)

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie: www.wom.kielce.pl i przesłanie jej drogą elektroniczną lub faxem na adres: mabed@wom.kielce.pl ; batog.dorota@op.pl ;
fax 0 41 362 48 99 do dnia 19 września 2008 roku.
Udział w konferencji i spotkaniach jest bezpłatny.

Maria Bednarska – nauczyciel konsultant ŚCDN, trener CODN
Dorota Batóg – nauczyciel doradca metodyczny SODMiDN