Strona główna forum


Wydrukowano 2021-03-03 21:54:55

Wysłany przez martilka (at) 2008-10-06 18:39:31
Re: jakie zajęcia?????? HELP!!!!!!
 

Kończąc resocjalizację jesteś specjalistą od pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Miałaś przecież zajęcia z oligfreno, tyflo i surdopedagogiki ( oprócz zajęć stricte z resocjalizacji ). Możesz więc prowadzić zajęcia z dziećmi, które uzyskały tzw. kształcenie specjalne ( dawniej rewalidacja ) czyli dwie dodatkowe godziny przydzielone przez zespół orzekający poradni. A już na 100% jeżeli zdiagnozowano zaburzenia zachowania i emocji.

Śmiem sądzić, że resocjalizacja to raczej jedynie kwalifikacje w zakresie pracy z niedostosowanymi społecznie.
Natomiast uczniowie o specjalnych potrzebach (np. ze stwierdzoną niepełnosprawnością) wymagają specjalisty wykształconego w określonej dziedzinie- wymagany jest choćby kurs kwalifikacyjny z określonego zakresu (oligo-,tyflo-surdopedagogika);
z kolei do prowadzenia zajęć terapeutycznych wymagane są kwalifikacje z terapii pedagogicznej;
bez dodatkowych uprawnień po prostu wchodzisz do klas i przeprowadzasz interesujące i zróżnicowane tematycznie godziny wychowawcze-doskonała recepta na nawiązanie kontaktu z szerokim gronem uczniów:)a i wychowawcy z sympatią spojrzą na kogoś, kto pozwoli im na chwilę oddechu:)