Strona główna forum


Wydrukowano 2021-03-03 22:08:39

Wysłany przez kslupek (at) 2008-10-07 11:34:08
Re: jakie zajęcia?????? HELP!!!!!!
Miałem na myśli sytuację ( z własnego podwórka ) kiedy w zwykłej szkole są dzieci z niedosłuchem, dzieci niedowidzące, dzieci z zaburzeniami zachowania i mają one orzeczenia poradni o kształceniu specjalnym ( 2 dodatkowe godziny w tygodniu). Nie słyszałem aby jakiś dyrektor zatrudniał specjalistów z wszystkich tych dziedzinach. Dawnymi czasy takie zajęcia prowadził po prostu wychowawca klasy. Teraz musi to być specjalista. Ktoś kto ukończył pedagogikę specjalną ( a więc i resocjalizację ) jest dla dyrektora dobrym wyjściem. Nie będzie żadnych problemów jeżeli zdiagnozowano zagrożenie niedostosowaniem, niedostosowanie lub zaburzenia zachowania i emocji. Przy innych deficytach mogą pojawić się kontrowersje.
Mówię tu cały czas o zajęciach dodatkowych pedagoga szkolnego.
W ramach swojego etatu masz np. całą sferę diagnostyki środowiska szkolnego : ankiety, badania socjometryczne mierzenie poziomy agresji ( np. lista kontrolna „Moje życie w szkole” ), w klasach młodszych szkoły podstawowej można prowadzić przy współpracy z wychowawcą badania w kierunku ryzyka dysleksji za pomocą Skali Ryzyka prof. M. Bogdanowicz itd.,itd.
Druga sfera to chociażby profilaktyka: pogadanki, zajęcia psychoedukacyjne itd.,itd.
----------------------------------------
www.pedagogszkolny.pl