Strona główna forum


Wydrukowano 2020-02-29 11:20:35

Wysłany przez anmar (at) 2009-01-01 23:10:32
Re: Naliczanie emerytury
W grudniu nabyłam prawo do wcześniejszej emerytury. Zus mi naliczył, ale świadczenia będę otrzymywała po przedstawieniu świadectw pracy. Wchodzą w życie przepisy, w świetle których miżna będzie otrzymywać emerytuirę bez rozwiązywania umowy o pracę.