Strona główna forum


Wydrukowano 2022-01-19 20:10:37

Wysłany przez dcp (at) 2009-01-11 14:00:34
Szkolenie: ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE-DIAGNOZA I TERAPIA
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie:
Termin: 23.01.2009
Adresaci: Niniejsze szkolenie skierowane jest do profesjonalistów pracujących z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia schizoafektywne, organiczne zaburzenia psychotyczne), bądź z rodzinami osób chorych. Na szkolenie szczególnie zapraszamy pracowników służb medycznych - lekarzy, psychoterapeutów, psychologów, pielęgniarki, pracowników socjalnych i terapeutów.
Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej, pracę nad przypadkiem. Program został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego, czym są zaburzenia psychotyczne, jakie są objawy psychopatologiczne i metody leczenia.
Celem szkolenia jest stworzenie uczestnikom możliwości poszerzenia wiedzy dotyczącej diagnostyki i psychoterapii, mając na uwadze, że sukces terapii i najlepsze wyniki leczenia choroby psychicznej zależą od udanej współpracy lekarza psychiatry, psychologa, pacjenta i jego rodziny.
Tematyka:
1.Objawy psychopatologiczne zaburzeń psychotycznych. Objawy w okresie przedchorobowym.
2.Współcześnie obowiązujące klasyfikacje kliniczne. Klasyfikacja zaburzeń psychotycznych w ICD-10.
3. Grupy zaburzeń psychotycznych. Schizofrenia. Zaburzenia schizotypowe. Zaburzenia urojeniowe. Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia schizoafektywne. Organiczne zaburzenia psychotyczne.
4. Metody leczenia zaburzeń psychotycznych.
Farmakoterapia. Psychoterapia. Współpraca z rodziną osoby chorej.
5. Formy psychoterapii i rehabilitacji. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa. Psychoedukacja pacjenta. Trening społecznych kompetencji. Terapia poprzez środowisko. Zajęcia kreatywne.
6. Rola rodziny w terapii i rehabilitacji pacjenta. Problemy i zadania rodziny. Komunikacja i współpraca. Nadmierna opiekuńczość. Nadmierne uwikłanie uczuciowe. Agresja i krytycyzm. Kontakty społeczne.
7. Terapia pacjentów psychotycznych – praca z parami małżeńskimi.
8. Terapia pacjentów psychotycznych- rodziny z dziećmi.
9. Problemy specjalne utrudniające pracę z rodziną- nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych, kazirodztwo, wykorzystanie seksualne dzieci, samobójstwo, niesprawność fizyczna, gdy rodzina odrzuca pomoc terapeutyczną. 10. Współpraca lekarza psychiatry i psychologa w leczeniu zaburzeń psychotycznych.
11.Przypadki kliniczne- omówienie. Praca własna i w grupach.
12. Konstruowanie programu terapeutycznego dla pacjentów psychotycznych.

Zapisy
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ul. Sienkiewcza 116/4
50-347 Wrocław
tel./fax. +48 71 332 36 70
tel./fax. +48 71 361 60 35
info@dcp.wroclaw.pl