Strona główna forum


Wydrukowano 2022-01-19 20:45:55

Wysłany przez dcp (at) 2009-01-11 14:03:11
Szkolenie:INTERWENCJA KRYZYSOWA WOBEC OFIAR PRZEMOCY
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie:
Termin: 31.01.- 01.02.2009
Adresaci: Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej.
Tematyka: W trakcie szkolenia szczegółowo zostanie omówione zjawisko przemocy, rodzaje przemocy, źródła, skutki i konsekwencje przemocy, kształtowanie się wzorca przemocowego w relacjach interpersonalnych, oraz przekazywanie go w procesie wychowania. Uczestnicy zapoznają się z dynamika zjawiska przemocy domowej, portretem psychologicznym ofiary, zjawiskiem wyuczonej bezradności, portretem psychologicznym sprawcy, światem przeżyć ofiary, sprawcy i świadka, zasadami prowadzenia wywiadu z ofiara przemocy, strategiami interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy, budowaniem strategii pomocy, współpracą z policja i instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy, wytycznymi do pracy terapeutycznej z ofiarami przemocy.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną- ćwiczenia indywidualne i grupowe nad przypadkami klinicznymi ofiar przemocy, oraz praktyczne budowanie strategii interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy.
1. Czym jest przemoc?
2. Rodzaje przemocy.
3. Przemoc, jako zjawisko cykliczne.
4. Kim jest sprawca?
5. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności.
6. Dynamika zjawiska przemocy domowej.
7. Świat przeżyć ofiary, sprawcy i świadka.
8. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą.
9. Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej.
10. Budowanie strategii pomocy, współpraca z policją, instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy.
11. Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy.

Zapisy
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ul. Sienkiewcza 116/4
50-347 Wrocław
tel./fax. +48 71 332 36 70
tel./fax. +48 71 361 60 35
info@dcp.wroclaw.pl
www.dcp.wroclaw.pl