Strona główna forum


Wydrukowano 2022-01-19 21:03:38

Wysłany przez dcp (at) 2009-01-11 14:04:21
Szkolenie:ZABURZENIA PSYCHICZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY- DIAGNOZA I TERAPIA
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie:
Termin: 30.01.2009
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, oraz po urazach psychicznych. Uraz psychiczny u dzieci może powodować trwałe następstwa psychofizyczne, a rozmiar konsekwencji zależy od stadium rozwojowego dziecka w chwili urazu, zdolności do radzenia sobie z trudnościami i znaczenia, jakie to zdarzenie miało dla dziecka. W trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody diagnozy i terapii, głównie mające zastosowanie w leczeniu u dzieci i młodzieży. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, pracy nad przypadkami klinicznymi.
Tematyka:
1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń.
Czynniki biologiczne, psychospołeczne.
2.Wywiad, ocena i diagnoza w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży.
3.Klasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.
4. Zaburzenia rozpoczynające się we wczesnym dzieciństwie do 6 r.ż. Niepełnosprawność umysłowa. Całościowe zaburzenia rozwojowe- autyzm, zaburzenia dezintegracyjne, zespół Aspergera- diagnoza, terapia.
5. Zaburzenia emocjonalne. Zaburzenia funkcjonowania społecznego.
6. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.
Zaburzenia hiperkinetyczne. Tiki. Zaburzenia zachowania- diagnoza, terapia.
7. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. Zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne- diagnoza, terapia.
8. Metody psychoterapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży. Terapia behawioralna. Terapia poznawcza. Systemowa terapia rodzin. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa.
9. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

Zapisy
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ul. Sienkiewcza 116/4
50-347 Wrocław
tel./fax. +48 71 332 36 70
tel./fax. +48 71 361 60 35
info@dcp.wroclaw.pl
www.dcp.wroclaw.pl