Strona główna forum


Wydrukowano 2020-11-26 02:33:50

Wysłany przez sporasek (at) 2009-01-28 17:07:35
przekazanie biblioteki na czas urlopu zdrowotnego
Czy odchodząc na urlop dla poratowania zdrowia należy protokolem przekazać bibliotekę? Jeśli tak , to komu, bo nie jest wyznaczona jedna osoba do obslugiwania biblioteki podczas nieobecności bibliotekarza. Czy przekazując można się oprzeć na skontrun z ubieglego roku szkolnego?