Strona główna forum


Wydrukowano 2021-01-27 17:15:04

Wysłany przez dacota (at) 2010-08-30 21:22:30
Upośledzenie w stopniu umiarkowanym
Mam ogromną prośbę.. jak w waszych szkołach- gimnazja ogólnodostepne-wygląda nauczanie osób posiadających upośledzenie w stopniu umiarkowanym???