Strona główna forum


Wydrukowano 2021-01-27 17:36:08

Wysłany przez dacota (at) 2010-09-01 22:11:25
Re: Upośledzenie w stopniu umiarkowanym
Dzięki, ale oprucz napisania programu indywidualnego zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów upoś...(....) to jak to tak naprawdę zorganizować w szkole?. Same zajęcia rewalidacyjne (1-3 godz tyg) nie są w takiej liczbie by dały duże rezultaty a pozostałe lekcje- jak wygląda na ich uczęszczanie i jak nauczanie?. Proszę o wskazówki jak to jest rozwiązane w waszyh szkołach.