Strona główna forum


Wydrukowano 2021-04-20 13:04:32

Wysłany przez wiesku (at) 2011-05-26 17:29:30
Nauczanie indywidualne u ucznia po operacji
Czy uczeń po operacji, która uniemożliwia mu poruszanie się, musi mieć orzeczenie od poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie nauczania indywidualnego, czy wystarczy opinia/orzeczenie lekarskie. Nauczanie ma się rozpocząć z końcem maja.