Strona główna forum


Wydrukowano 2021-01-26 21:29:10

Wysłany przez beatakrasowka (at) 2013-04-08 19:49:37
Konkurs plastyczny!zapraszamy!
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Radość w moim życiu” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.


1.Organizator konkursu plastycznego: pedagog Zespołu Szkół
2.Cele konkursu:
wzrost świadomości własnych emocji uczniów
umożliwienie uczniom wyrażenia radości na papierze
rozbudzanie wyobraźni poprzez prace plastycznego
3.Warunki uczestnictwa:
konkurs skierowany jest dla uczniów szkol podstawowych i gimnazjum
interpretacja tematu „Radość w moim życiu” jest dowolna i zależna od ucznia
technika pracy: dowolna
format pracy: nie mniejszy niż A4
nie przyjmujemy prac zbiorowych'
4.Termin nadesłania prac: 15 maj 2013
5.Prace należy dostarczyć osobiście lub przekazać na adres szkoły:
Zespół Szkół ul. Szkolna 2
44 120 Pyskowice
woj śląskie
z dopiskiem „Radość w moim życiu”.
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: imię nazwisko ucznia, klasa, szkoła. telefon.