Strona główna forum

Wydrukowano 2018-06-23 16:20:47 Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez Gość (at) 2004-09-19 20:03:02
Plan koła matematycznego
Potrzebuję plan pracy koła matematycznego w gimnazjum
DZIĘKUJĘ
---
Aga

Wysłany przez Gość (at) 2004-12-04 21:00:50
Re: Plan koła matematycznego
Cały program koła mam w tabelce. Skopiowałam "Treści" i "Formę realizacji", co zaznaczyłam poniżej.
„Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” – program dla klasy pierwszej gimnazjum
Program ten jest opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z matematyki. [dlatego nie zależy od programu nauczania matematyki przyjętego przez szkołę ( Matematyka 2001, Matematyka z Plusem, Matematyka wokół nas )]
CELE

1. Wykrywanie uczniów z uzdolnieniami matematycznymi.
2. Rozwijanie zainteresowań uczestników koła matematycznego.
3. Rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach.
4. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i rozwijania problemów w sposób twórczy.
5. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
6. Kształtowanie umiejętności w zakresie matematyzacji sytuacji życiowych.
7. Współdziałanie w grupie.
8. Poszukiwanie różnych interpretacji wyników zadania.
9. Kształtowanie umiejętności w zakresie stosowania języka matematycznego.
10. Kształtowanie umiejętności formułowania i dowodzenia twierdzeń.
11. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zadań z nadmiarem lub deficytem danych.
12. Kształtowanie umiejętności redagowania tekstu zadania
w oparciu o niepełne rozwiązanie.
13. Kształtowanie umiejętności w zakresie stawiania dodatkowych problemów na tle sytuacji zadaniowej.
14. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach matematycznych
Treści:
1. PROSTE TWIERDZENIA -odkrywanie, formułowanie, udowadnianie.Twierdzenia arytmetyczne.Twierdzenia algebraiczne.Twierdzenia geometryczne.
Forma realizacji:Wykład,Metoda heurystyczna
2. PROCENT.Obliczanie procentu z danej liczby.Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
Forma realizacji:Metoda projektu
3. POTĘGA O WYKŁADNIKU CAŁKOWITYM.Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach.Potęga potęgi.Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach.Notacja wykładnicza.
Forma realizacji:Konkurs zadaniowyKrzyżówki Krótki wykład przeprowadzony przez uczniów
4. PIERWIASTKI.Wyłączanie liczby przed znak pierwiastka.Włączanie liczby pod znak pierwiastka.Usuwanie niewymierności z mianownika (bez stosowania wzoru skróconego mnożenia ).
Forma realizacji:Pogadanka,Gra dydaktyczna, Domino
5. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH NA PŁASZCZYŹNIE.Opisywanie punktów, figur i obszarów za pomocą współrzędnych (z wykorzystaniem funkcji liniowej).Odległość punktów.
Forma realizacji:Zadania na kartach
6. TWIERDZENIE PITAGORASA.Życie i twórczość Pitagorasa.Wyznaczanie trójek pitagorejskich.
Forma realizacji:Inscenizacja, Metoda problemowa
7. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI –zastosowanie w zadaniach.
Forma realizacji:Mecz matematyczny wśród uczestników koła
8. PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS.
Forma realizacji:Praca z lekturą, Dyskusja sytuacyjna, Praca w grupach
9. SYMETRIE.
Forma realizacji:Sesja plakatowa, Krzyżówki
10. ZADANIA NIETYPOWE.Zadania, w których podano odpowiedź (uczniowie formułują treść ).Zadania wierszowane.Zadania z nadmiarem lub niedomiarem danych.Zadania polegające na wyborze rozwiązania spośród wielu proponowanych.
Forma realizacji:Praca w grupach, Metoda heurystyczna
11. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE.Dodawanie, odejmowanie, mnożenie wyrażeń algebraicznych.
Forma realizacji:Pogadank
---
Wiesia

Wysłany przez Gość (at) 2004-12-04 21:01:16
Re: Plan koła matematycznego
Cały program koła mam w tabelce. Skopiowałam "Treści" i "Formę realizacji", co zaznaczyłam poniżej.
„Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” – program dla klasy pierwszej gimnazjum
Program ten jest opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z matematyki. [dlatego nie zależy od programu nauczania matematyki przyjętego przez szkołę ( Matematyka 2001, Matematyka z Plusem, Matematyka wokół nas )]
CELE

1. Wykrywanie uczniów z uzdolnieniami matematycznymi.
2. Rozwijanie zainteresowań uczestników koła matematycznego.
3. Rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach.
4. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i rozwijania problemów w sposób twórczy.
5. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
6. Kształtowanie umiejętności w zakresie matematyzacji sytuacji życiowych.
7. Współdziałanie w grupie.
8. Poszukiwanie różnych interpretacji wyników zadania.
9. Kształtowanie umiejętności w zakresie stosowania języka matematycznego.
10. Kształtowanie umiejętności formułowania i dowodzenia twierdzeń.
11. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zadań z nadmiarem lub deficytem danych.
12. Kształtowanie umiejętności redagowania tekstu zadania
w oparciu o niepełne rozwiązanie.
13. Kształtowanie umiejętności w zakresie stawiania dodatkowych problemów na tle sytuacji zadaniowej.
14. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach matematycznych
Treści:
1. PROSTE TWIERDZENIA -odkrywanie, formułowanie, udowadnianie.Twierdzenia arytmetyczne.Twierdzenia algebraiczne.Twierdzenia geometryczne.
Forma realizacji:Wykład,Metoda heurystyczna
2. PROCENT.Obliczanie procentu z danej liczby.Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
Forma realizacji:Metoda projektu
3. POTĘGA O WYKŁADNIKU CAŁKOWITYM.Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach.Potęga potęgi.Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach.Notacja wykładnicza.
Forma realizacji:Konkurs zadaniowyKrzyżówki Krótki wykład przeprowadzony przez uczniów
4. PIERWIASTKI.Wyłączanie liczby przed znak pierwiastka.Włączanie liczby pod znak pierwiastka.Usuwanie niewymierności z mianownika (bez stosowania wzoru skróconego mnożenia ).
Forma realizacji:Pogadanka,Gra dydaktyczna, Domino
5. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH NA PŁASZCZYŹNIE.Opisywanie punktów, figur i obszarów za pomocą współrzędnych (z wykorzystaniem funkcji liniowej).Odległość punktów.
Forma realizacji:Zadania na kartach
6. TWIERDZENIE PITAGORASA.Życie i twórczość Pitagorasa.Wyznaczanie trójek pitagorejskich.
Forma realizacji:Inscenizacja, Metoda problemowa
7. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI –zastosowanie w zadaniach.
Forma realizacji:Mecz matematyczny wśród uczestników koła
8. PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS.
Forma realizacji:Praca z lekturą, Dyskusja sytuacyjna, Praca w grupach
9. SYMETRIE.
Forma realizacji:Sesja plakatowa, Krzyżówki
10. ZADANIA NIETYPOWE.Zadania, w których podano odpowiedź (uczniowie formułują treść ).Zadania wierszowane.Zadania z nadmiarem lub niedomiarem danych.Zadania polegające na wyborze rozwiązania spośród wielu proponowanych.
Forma realizacji:Praca w grupach, Metoda heurystyczna
11. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE.Dodawanie, odejmowanie, mnożenie wyrażeń algebraicznych.
Forma realizacji:Pogadanka, Praca indywidualna, Domino
12. WIELKOŚCI WPROST PROPORCJONALNE I ODWROTNIE PROPORCJONALNE.Proporcje.
Forma realizacji:Projektowanie
13. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY.
Forma realizacji:Budowanie modeli z zastosowaniem origami

Oto propozycje zadań i gier:
"Logiczne ciągi "
Uzupełnij rządki.
a) 3 6 9 12 15 . .
b) 2 3 5 8 12 . .
c) 1 13 25 37 49 . .
d) 1 1 2 6 24 . .
e) 200 176 152 128 104 . .
f) 1 3 9 27 . .
"Odkryj regułę"
Odkryj regułę, według której zapisano ten słupek. Dopisz kilka następnych przykładów.
3+3= 6
1+3+4= 8
1+1+3+5= 10
1+1+1+3+6= 12
.........................................
....................................................
...............................................................
"Dziwne rachunki"
Jaka liczba odpowiada każdemu znakowi? Musisz wiedzieć, że :
# =liczba parzysta
# + # = mniej niż 5
* & #
+ ^ # #
& & @ * ( to jest tabelka 4x3. Pierwsza kratka pusta)
# =..............
* =..............
& =..............
^ =..............
@ =............
"Gra w kartofel"
2 graczy
1 kartka papieru, 2 ołówki
Na kartce papieru wypisujemy w dowolnym porządku, ale w miarę równomiernie liczby od 1 do 16. Gracz nr 1 bierze w kółko jedynkę i łączy ją dowolną krzywą z dwójką, którą również bierze w kółko. Gracz nr 2 idzie od dwójki do trójki, nie dotykając innych linii lub liczb,
a następnie bierze w kółko trójkę. Po kolei gracze docierają do wszystkich liczb.
Gra polega na tym, by zdobyć jak najmniej punktów ujemnych, które otrzymuje się za dotknięcie linii powstałej w trakcie gry.
Liczby w kółkach - tak zwane kartofle - wolno przecinać bez punktów karnych.
"Kropki"
2 graczy
2 ołówki i kartka papieru
Należy rozmieścić niezbyt gęsto dowolną liczbę kropek. Gracze na zmianę łączą ze sobą dwa punkty. Za pomocą pętli można także połączyć ze sobą jedną kropkę.
Kiedy już wykonaliśmy połączenie na narysowanej linii, zaznaczamy nową kropkę. Ma ona taką samą wartość jak kropka pierwotna.
Żadna linia nie może się przecinać z inną ani przecinać siebie. Żadna linia nie może przechodzić przez kropkę
Na jednej kropce mogą się kończyć najwyżej trzy linie.
Wygrywa ten, kto narysuje ostatnie z możliwych połączeń.

Na zbiórce zuchów jest 12 dzieci. 7 z nich ma brata, 8 ma siostrę, a 2 jest jedynaków. Ile dzieci ma brata i siostrę?
Sosnowy pień o długości 16 m drwal pociął na kawałki o długości 1 m .
Otocz kółkiem poprawną odpowiedź.
Ile było tych kawałków?
15 16 17 18
Ile razy drwal musiał przecinać ten pień ?
15 16 17 18
Gdy Julka miała 2 lata, Ola była od niej 5 razy starsza.Gdy Julka miała 4 lata,Ola była od niej 3 razy starsza.
Ile lat będzie miała Julka, gdy Ola będzie od niej 2 razy starsza? Dobra rada: Zapisuj kolejne lata dziewczynek i sprawdzaj.
"Układanie prostokątów"
Z 13 zapałek ułóż 6 prostokątów. Pomogę ci. Ułóż najpierw z 10 zapałek 3 kwadraty.
"Układanie trójkątów"
Z 12 zapałek ułóż 6 trójkątów. To nietrudne. Trudniejszym zadaniem będzie utworzenie 4 trójkątów z 6 zapałek.
"Jak to możliwe?"
Przygotuj 12 guziczków. Rozłóż je w 3 rzędach tak, by w każdym było po 5 guziczków.
Czy to możliwe?


---
Wiesia

Wysłany przez Gość (at) 2005-02-13 13:09:26
Re: Plan koła matematycznego
Potrzebuję plan pracy koła matematycznego w szkole podstawowej.
Dziękuję
---
Maria

Wysłany przez Gość (at) 2005-02-13 13:16:09
Re: Plan koła matematycznego
Potrzebuję plan pracy koła matematycznego w szkole podstawowej.
Dziękuję
---
Maria