Strona główna forum

Wydrukowano 2018-04-25 10:42:15
Postów: 12   Stron: 2   [ 1 2 | Następna strona ]
Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez luizis (at) 2006-06-20 12:04:59
wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego
Gdzie moge znależć..?
----------------------------------------
Wasza zawsze sympatyczna przewodniczka, Luiza.

Wysłany przez kafor (at) 2006-06-20 12:19:13
Re: wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego
Na "Literce" :)
----------------------------------------
http://www.lgbtqa.blox.pl

Wysłany przez jacko (at) 2006-06-20 12:33:40
Re: wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego
Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

..............................miejscowość, data..............................

..............................imię i nazwisko nauczyciela..............................

..............................nazwa i adres szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony..............................

..............................zajmowane stanowisko..............................1

..............................adres do korespondencji..............................

Dyrektor

..............................nazwa szkoły..............................

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

na stopień nauczyciela kontraktowego

Na podstawie art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), wnoszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Uzasadnienie:

Jestem nauczycielem stażystą, zatrudnionym w. ..............................(wpisać nazwę szkoły)..............................

W okresie2 ............................................................ odbyłem(am) 9-miesieczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego. W dniu3 ............................................................ otrzymałem(am) pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

*Jednocześnie proszę, zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy ? Karta Nauczyciela, o włączenie do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela 4 ............................................................

Do wniosku załączam:

1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu

3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji

4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu

5) inną dokumentację świadczącą o osiągnięciach zawodowych

..............................własnoręczny podpis nauczyciela..............................

????????????????????

1) np. nauczyciel matematyki, pedagog szkolny, nauczyciel-biblitekarz itp.

2) należy wpisać termin odbywania stażu, np. 1 września 2002 do 31 maja 2003 r.

3) należy wpisać datę otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu

4) należy wpisać nazwę wybranego związku zawodowego

Komentarz:

Nauczyciel stażysta składa do dyrektora szkoły wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).

Nauczyciel może wnioskować o powołanie w skład komisji przedstawiciela wybranego związku zawodowego (art. 9g ust. 5 ustawy ? Karta Nauczyciela).

Rodzaj dokumentacji, którą nauczyciel załącza do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego określa § 9 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593). Zgodnie z powołanym przepisem do wniosku należy załączyć:

1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe ? oryginały lub poświadczone kopie,

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,

4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia ? także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia,

Poza ww. dokumentacją nauczyciel może załączyć do wniosku również inną dokumentację, świadczącą o jego osiągnięciach zawodowych (§ 9 ust. 3 rozporządzenia).

Wysłany przez luizis (at) 2006-06-20 15:29:49
Re: wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego
Jacko....a wiesz moze jak ma wygladac przykladowa teczka na kontraktowego..? o gdzie sie ma znalezc..? Luiza.
----------------------------------------
Wasza zawsze sympatyczna przewodniczka, Luiza.

Wysłany przez jacko (at) 2006-06-20 17:20:45
Re: wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego
 
Jacko....a wiesz moze jak ma wygladac przykladowa teczka na kontraktowego..? o gdzie sie ma znalezc..? Luiza.


Przecież wszystko jest w rozporządzeniu..no i w tym wniosku
czyli:

1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu
3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji
4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu
5) inną dokumentację świadczącą o osiągnięciach zawodowych

i to razem z wnioskiem jest TA CAŁA TECZKA :-))

Wysłany przez luizis (at) 2006-06-21 09:17:23
Re: wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego
Czy sprawozdanie tez musi byc zatwierdzone..? czy wystarczy jak sobie wydrukuje i dopne do teczki..?
----------------------------------------
Wasza zawsze sympatyczna przewodniczka, Luiza.

Wysłany przez luizis (at) 2006-06-21 11:52:21
Re: wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego
Jeszcze mam jedno pytanko....jak sie maja nazywac działy teczki na kontraktowego..? Luiza.
----------------------------------------
Wasza zawsze sympatyczna przewodniczka, Luiza.

Wysłany przez jacko (at) 2006-06-21 15:14:52
Re: wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego
 
Czy sprawozdanie tez musi byc zatwierdzone..? czy wystarczy jak sobie wydrukuje i dopne do teczki..?

Sprawozdanie oddajesz w 2 egzemplarzach jedno zostaje u dyrektora drugie dołączysz do "teczki". Ja piszę stażystom na sprawozdaniach formułkę "Potwierdzam realizację czynności ujętych w sprawozdaniu"
 
Jeszcze mam jedno pytanko....jak sie maja nazywac działy teczki na kontraktowego..?

a nazwij je tak jak punkty które sa we wniosku lub przytocz zapisy z rozporządzenia o awansie

Wysłany przez magdh (at) 2006-06-26 06:40:22
Re: wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego
Teczka już dawno oddana smile Dziś rozmowa smile Trzymajcie kciuki smile
----------------------------------------
pozdrawiam

Wysłany przez magdh (at) 2006-06-26 13:42:27
Re: wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego
Już po smile Od godz 11.00 jestem kontraktowym biggrin
----------------------------------------
pozdrawiam

Postów: 12   Stron: 2   [ 1 2 | Następna strona ]