Strona główna forum

Wydrukowano 2022-01-19 20:12:00 Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez cwro (at) 2010-02-01 14:16:18
Zapraszam na szkolenie Jak uczyć, żeby nie szkodzić praca z dzieckiem z MPDz
Zapraszamy na kolejne szkolenie zorganizowane przez naszą placówke
"JAK UCZYĆ, ŻEBY NIE SZKODZIĆ - praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym"

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów - reedukatorów, psychologów, logopedów oraz dla wszystkich osób, które pracują indywidualnie z dzieckiem z mpdz, także w klasach integracyjnych i szkołach specjalnych.

Czas trwania: 15 h dyd

Koszt: 260 zł

Miejsce: CWRO

Termin: 06 - 07.02.2010 r.

Cel:

Przygotowanie osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo do takiej pracy aby nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy stali się pełnoprawnymi członkami zespołów rehabilitacyjnych, żeby zrozumieli, że dziecko jest niesprawne przez cały czas i tylko jednolite postępowanie może sprawić, że osiągnie ono maksimum możliwości przy swoim stopniu niepełnosprawności.

Program:

Prawidłowy rozwój dziecka.

Główne przyczyny uszkodzenia mózgu.

Mózgowe porażenie dziecięce.

Zaburzenia czynności zmysłowo-ruchowych.

Wpływ przetrwałych odruchów tonicznych na rozwój procesów poznawczych i dojrzałość szkolną.

Wspomaganie rozwoju dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

Metody usprawniania dzieci z mpdz.

Usprawnianie czynności rąk.

Usprawnianie czynności dnia codziennego.

Jak pracować z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym?

Szkolenie poprowadzi Pani Halina Schmidt, mgr rehabilitacji ruchowej, terapeuta NDT - Bobath, specjalista I stopnia z zakresu reh. ruch.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowści, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną.

Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 022 847- 95-42/41.

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lokal 100
02-625 Warszawa
www.cwro.edu.pl