Strona główna forum

Wydrukowano 2022-01-19 20:49:36 Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez cwro (at) 2017-04-22 00:23:16
Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. II stopień
Prowadzący: dr Maciej Kierył
Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin: 27 -28 maja 2017 r.
Godziny:
sobota: 10:00 - 18:00
niedziela: 10:00 - 15:00
Koszt: 350 zł
Czas trwania: 15 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA


Osoby, które ukończyły szkolenie dr Macieja Kieryła „Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna” I stopień i są zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności.

Jeśli szkolenie I stopnia zostało ukończone nie w naszej placówce, prosimy o przywiezienie kserokopii zaświadczenia ukończenia I stopnia szkolenia.

OPIS:

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU DOSKONALĄCYM II STOPNIA
Z MOBLILNEJ REKREACJI MUZYCZNEJ (MRM)

Uczestnictwo w szkoleniu podstawowym w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie lub w innej placówce o podobnym programie.
Próby stosowania jednego z etapów MRM lub przerywników śród-zajęciowych.
Modyfikacja autorska MRM sprawdzona w miejscu pracy (przedszkole, szkoła, szpital, przychodnia etc.).
Działania profilaktyczne w oparciu o wyżej wymienioną technikę, prowadzone w przedszkolu, szkole lub domu kultury.
Umiejętność swobodnego muzykowania wspierającego oddech i siedem rodzajów ruchu (organki, flet, klawisze lub gitara).
UWAGA!
Wszyscy uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie ze sobą harmonijki ustnej (organków) oraz jeśli sobie życzą dodatkowo innego małego instrumentu: fletu lub małych klawiszy.

Wskazane są podstawowe/minimalne/ umiejętności gry na jednym z tych instrumentów oraz doświadczenia własne prób prowadzenia zajęć tą techniką.

CEL SZKOLENIA:

Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej w grupach terapeutycznych (m. inn.: niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i lekkim, MPDz., Autyzm – grupa indywidualna) i profilaktycznych (przedszkola, szkoły, Domy Kultury, Uniwersytet III wieku).

PROGRAM SZKOLENIA:

Werbalna popularyzacja profilaktyki muzycznej, pogadanka - pokaz pt: „Jak wykorzystać muzykę dla zdrowia” dla grup zawodów pedagogicznych, medycznych, zainteresowanych w trzech grupach wiekowych.
Kształcenie umiejętności dydaktycznych – abc MRM „krok po kroku”. Skrót umiejętności teoretycznych poznanych w I części szkolenia.
Adaptacja MRM przy zmianach grup odbiorców np. przedszkole/przedszkole integracyjne, osoby niepełnosprawne: chodzący/unieruchomieni.
Wczesna Rekreacja Muzyczna: okres pooperacyjny, chory przewlekle, chory nieprzytomny.
Przeciwdziałanie agresji: przedszkola, szkoły, ośrodki specjalne.
Sposoby radzenia sobie ze stresem zawodowym, znaczenie MRM.
Adaptacja lokalnej muzyki ludowej.
Wzmacnianie kreatywności animatorów i terapeutów MRM, np. MRM „bez słów,” „z piłką”.
Doskonalenie umiejętności praktycznych poznanych w I części szkolenia.
Miejsce MRM wśród innych technik profilaktyki i terapii muzycznej.
Zmiana wrażliwości muzycznej współczesnego odbiorcy.
Kreatywna rola pedagogów we wzbogacaniu MRM.


KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska

b.kowalewska@cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, 02-625 Warszawa
tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41
email: cwro@cwro.edu.pl
http://www.cwro.edu.pl