Strona główna forum Witaj Nieznajomy   | Zaloguj się   
  Szukaj  
  Strona główna  | Najświeższe wątki  | Kto jest obecny  | Lista użytkowników  | Szukaj  | Pomoc  | Źródła RSS


Skocz do »
 
Status wątku: Aktywny
Wszystkich postów w tym wątku: 4
Autor
Poprzedni wątek Ten wątek był oglądany 554 razy i ma 3 odpowiedzi Nastepny wątek
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Podział na grupy

Czy w gimnazjum w klasie liczącej 32 uczniów obligatoryjnie należy uwzględnić podział na grupy na nie więcej niż połowie zajęć z: chemii, biologii, fizyki i techniki. Czy tylko z niektórych wymienionych przeze mnie przedmiotów (np. chemia, fizyka). A może wcale?
Może mnie ktoś oświeci.
---
Kaśka
[2005-04-28 21:43:24] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: Podział na grupy

Z tego co pamietam podziału na grupy dokonuje sie na lekcjach wf, infromatyki, języków oraz na tych na których prowadzone są doświadczenia (chyba) w klasach liczacych ponad 26 uczniów. Z tym, że na lekcjach wfu grupa nie moze liczyć mniej niz 15 osób, a na zajęciach przydzielonych z godzin do dyspozycji dyrektora nie ma żadnego podziału.
---
Ania
[2005-04-29 10:14:34] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: Podział na grupy

§ 6. Rozporządzenie z lutego 2002 r.

W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych oraz trzyletn6ćh liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na zajęciach z języków obcych, ,informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach, a w przypadku zajęć z języków obcych także w zespołach międzyoddziałowych, liczących więcej niż 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

3) na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4,

4) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W liceach ogólnokształcących i trzyletnich liceach ogólnokształcących, liczących nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w zespołach, w tym w zespołach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.
W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 4.
W szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2,`podziat na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów.
Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym że w szkołach ponadpodstawowych, trzyletnich liceach ogólnokształcących, trzyletnich liceach profilowanych, czteroletnich technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.
Zajęcia wychowania fizycznego w szkole specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej są prowadzone w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż. 5, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup między klasowych.
Liczba uczniów w grupie na zajęciach fakultatywnych w liceach ogólnokształcących nie może być niższa niż 15.

---
krystyna
[2005-04-29 20:06:38] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: Podział na grupy

No więc trzeba wykazac, że program nauczania zakłada wykonywanie ćwiczeń w grupach i, po drugie, że w szkole są warunki (np zestawy doświadczalne po 6 kpl) do wykonania doświadczeń ...
---
BożenaB
[2005-04-30 01:17:25] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
[Pokaż wątek w wersji do wydruku] [Nowy wątek]