Strona główna forum Witaj Nieznajomy   | Zaloguj się   
  Szukaj  
  Strona główna  | Najświeższe wątki  | Kto jest obecny  | Lista użytkowników  | Szukaj  | Pomoc  | Źródła RSS


Skocz do »
 
Status wątku: Aktywny
Wszystkich postów w tym wątku: 14
Postów: 14   Stron: 2   [ 1 2 | Następna strona ]
Autor
Poprzedni wątek Ten wątek był oglądany 8610 razy i ma 13 odpowiedzi Nastepny wątek
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

do kiedy sprawozdanie ?

do kiedy jest termin oddania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. ja twierdzę ze w ciągu 14 dni od ukończenia stażu pisze w dokumentach a nauczyciele twierdzą inaczej kto ma rację ?
---
Adam
[2001-06-07 16:42:52] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

prośba z Zamościa

Proszę o wysłanie wzorcowego podania nauczyciela o ocenę stażu nauczyciela ubiegajacego się o stopień dyplomowanego.
Roman
---
roman
[2005-06-20 22:48:16] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: do kiedy sprawozdanie ?

nie wiem o jakiego nauczyciela chodzi, jesli o stażysę na kontraktowego to 30 dni od zakonczenia stażu ( rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego ) , ale na pewnoe je znasz.
---
Małgorzata
[2005-06-21 22:11:57] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: do kiedy sprawozdanie ?

To chyba jakiś starożytny wątek...
---
Małgosia
[2005-06-21 22:24:29] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: do kiedy sprawozdanie ?

Do 14 dni, masz rację, Adamie. Ale wiadomo, że dyrektor nie jest w stanie i tak czytać wszystkiego naraz, zwłaszcza jeżeli pracujesz w dużej szkole (duża ilość n-li), więc parę dni, 2, 3 możesz jeszcze zyskać. Wszystko zależy od dobrej woli przepraszam, że tak powiem, pierwiastka ludzkiego.;-))))
---
natasza
[2001-06-07 16:49:24] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: do kiedy sprawozdanie ?

Sprawozdanie należy oddać niezwłocznie po zakończeniu stażu.
Co rozumiesz przez niezwłocznie to Twoja sprawa.
<i>
KN
Art. 9c.
...
3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. <b>Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.</b>
</i>
Ciekawsza jest sprawa innych terminów. Nie znalazłem żadnych konkretnych terminów oprócz terminu dokonania oceny:
<i>
KN
art. 9c.
5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców,
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Art. 9d.
...
2. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
</i>
I jeszcze fragment:
<i>
Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 3 sierpnia 2000 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
...
§ 8.

Komisja kwalifikacyjna lub komisja egzaminacyjna powołana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego podejmuje postępowanie w kolejności wpływu wniosków.
W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela kończącego staż w danym roku szkolnym do dnia 30 czerwca tego roku, postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone w tym samym roku szkolnym, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne.
W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela kończącego staż w danym roku szkolnym po dniu 30 czerwca tego roku, postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone nie później niż w styczniu lub w lutym następnego roku kalendarzowego, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne
</i>
Więcej terminów nie spotkałem. Oczywiście w roju poradników i wytycznych tłumaczących,co poeta miał na myśli mozna spotkać mnóstwo terminów. Tylko one nie wynikają z żdnych przepisów prawa.
Marek


---
Marek z Rzeszowa
[2001-06-07 17:21:50] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: do kiedy sprawozdanie ?

Jak już kiedyś poruszałem ten temat nauczycie może naoisać sprawozdanie kiedy mu się tylko spodoba - nie ma terminu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---
Ryszard
[2001-06-07 19:39:37] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: do kiedy sprawozdanie ?

Też nie znalazłam terminu. Natomiast wszyscy, którzy mają skrócony staż do 9 m-cy (kontraktowi i mianowani) mogą składać wniosek odpowiednio o postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne przez 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy tzn. do 5 kwietnia 2002
(Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r.o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw: art.7 ust. 5).Postaram się jednak sprawozdanie napisać szybko, bo mnie nachodzą myśli,że jak dyrekcja z tego wszystkiego zachoruje albo odwołana zostanie, to kto mi da ocenę dorobku?GosiaT
---
GosiaT
[2001-06-07 23:32:36] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: do kiedy sprawozdanie ?

Moim zdaniem, to w interesie osoby zainteresowanej jest jak najszybciej napisać i przekazać sprawozdanie - jeśli chce sie składać dokumentację do KO w terminie do 30 czerwca, przy założeniu, że dyrektor oceni staż pozytywnie :-))) , a jeśli nie ???
Udanych sprawozdań
Jola

---
Jola
[2001-06-08 01:01:34] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: do kiedy sprawozdanie ?

A co staje się ze stażem (czy przepada) nauczyciela mianowanego, który 31 maja zakończył skrócony staż i dalej nic nie robi - nie ma zamiaru składać sprawozdania (bo praktycznie nie bardzo ma z czego) ?
Czy jeśli od września rozpocznie nowy staż, to będzie on trwał normalnie 2 lata i 9 m-cy ?
Gna
---
Gna
[2001-06-08 11:20:20] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Postów: 14   Stron: 2   [ 1 2 | Następna strona ]
[Pokaż wątek w wersji do wydruku] [Nowy wątek]