Strona główna forum Witaj Nieznajomy   | Zaloguj się   
  Szukaj  
  Strona główna  | Najświeższe wątki  | Kto jest obecny  | Lista użytkowników  | Szukaj  | Pomoc  | Źródła RSS


Skocz do »
 
Status wątku: Aktywny
Wszystkich postów w tym wątku: 5
Autor
Poprzedni wątek Ten wątek był oglądany 5195 razy i ma 4 odpowiedzi Nastepny wątek
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

druk urlopu zdrowot

Pomóżcie mi!! Potrzebuję druk urlopu zdrowotnego
Karina
---
Karina
[2003-12-30 17:54:36] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: druk urlopu zdrowot

Do lekarza nauczyciel idzie z pismem potwierdzającym jego prawo do ubiegania się o ten urlop (nie wiem, czy o to ci chodzi...), a drugie pismo, to udzielenie tego urlopu:Pieczęć szkoły

Zaświadczenie dyrektora szkoły
potwierdzające prawo nauczyciela do ubiegania się o urlop
dla poratowania zdrowia


Stwierdzam, że Pani/Pan ...............................................

.......................................................................
(data urodzenia) (adres)

zgodnie z art.73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

(Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz.357 ze zm.) posiada prawo do ubiegania

się o płatny urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze .................

miesięcy.

................................. .....................
(miejscowość, data) (podpis i pieczęć
dyrektora szkoły)


Uwaga: Zaświadczenie wydaje się w celu przedstawienia lekarzowi
ubezpieczenia zdrowotnego aktualnie leczącemu nauczyciela.I to drugie:

[***] Wzór pisma - płatny urlop dla poratowania zdrowia

Pieczęć szkoły, placówki ............dnia........

Znak: ...... Pan(i) ........................
(imię i nazwisko)

........................
(stanowisko służbowe)

........................
(nazwa szkoły, placówki)

w .....................

Na podstawie art.73 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Karta Nauczyciela (Dz.U. 1997/56/357 - tekst jedn., z późn. zm.) oraz

przedłożonego zaświadczenia Komisji Lekarskiej .......... z dnia .......

udzielam Panu(i) płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na czas

od dnia ........................... do dnia ............................

W przypadku stwierdzenia, iż w okresie urlopu dla poratowania zdrowia

wykonuje Pan(i) zatrudnienie lub prowadzi działalność sprzeczną z celami

udzielonego urlopu, zostanie Pan(i) odwołany(a) z tego urlopu.
Do wiadomości ..........................
(podpis dyrektora szkoły)

---
krydu
[2003-12-30 23:38:16] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: druk urlopu zdrowot

Te druki juz nie obowiazują, ale można oczywiście je stosować jak i każde inne...
---
Ewa
[2003-12-31 05:42:15] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: druk urlopu zdrowot

wiem Ewuniu o co ci chodzi, ale mimo że mamy tu pewną lukę prawną (delikatnie mówiąc...), coś przecież trzeba napisać....
---
krydu
[2003-12-31 15:35:26] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: druk urlopu zdrowot

:-)
zatem piszę: można je stosować, jak i każde inne.
:-))
---
Ewa
[2004-01-01 04:26:46] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
[Pokaż wątek w wersji do wydruku] [Nowy wątek]