Strona główna forum Witaj Nieznajomy   | Zaloguj się   
  Szukaj  
  Strona główna  | Najświeższe wątki  | Kto jest obecny  | Lista użytkowników  | Szukaj  | Pomoc  | Źródła RSS


Skocz do »
 
Status wątku: Aktywny
Wszystkich postów w tym wątku: 6
Autor
Poprzedni wątek Ten wątek był oglądany 24327 razy i ma 5 odpowiedzi Nastepny wątek
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Do nauczycieli języka rosyjskiego.

Do nauczycieli języka rosyjskiego!

Zdajemy sobie sprawę, że uczniowie nie chcą uczyć się jęz rosyjskiego i mają na to wiele argumentów (nie zawsze słusznych), lecz my musimy zrobić wszystko, żeby to zmienić. Po pierwsze uważamy, że jest to język naszych sąsiadów i trzeba go znać. Po drugie, z różnych źródeł informacji wiemy, iż język ten jest bardzo popularny w Europie i Ameryce. Jeden z aktorów pochodzenia niemieckiego Stefan Möller zapytany jakich języków obcych uczy się odpowiedział, że jęz. polskiego i rosyjskiego, gdyż może wykorzystać swoje umiejętności podczas gry aktorskiej w filmach .
Czy lekcje jęz rosyjskiego mogą być ciekawe? Czy nauczyciele potrafią zainteresować młodzież tak, aby chciała go się uczyć. Nieustannie zadawałyśmy sobie pytania, w jaki sposób zachęcić naszych uczniów do nauki języka rosyjskiego.
Na początku prowadziłyśmy lekcje stosując różnego rodzaju metody aktywizujące uczniów. Obserwowałyśmy swoją pracę, uczestnicząc w lekcjach koleżeńskich ( pracujemy w różnych szkołach: jedna w LO, druga w Gimnazjum). Omawiając lekcje widziałyśmy zalety naszej pracy oraz efekty jakie wniosły metody aktywizujące w zdobywaniu umiejętności i w posługiwaniu się tym językiem. Na lekcjach uczniowie nie tylko uczyli się leksyki i gramatyki, lecz wykorzystywali język w praktyce poprzez np. wykonywanie sałatek , przyrządzanie menu urodzinowego (stół szwedzki), byli przewodnikami po najbardziej znanych miastach rosyjskich.
Po pewnym czasie postanowiłyśmy przenieść naszą przyjaźń na integrację młodzieży gimnazjalnej z licealną. Opracowałyśmy cykl scenariuszy zajęć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Uczniowie z klasy III gimnazjum odwiedzili młodzież z liceum i wspólnie wzięli udział w lekcji związanej ze Świętym Mikołajem (6.12 02) i przygotowaniem wigilii bożonarodzeniowej. To był strzał w dziesiątkę. Młodzież wspólnie pracowała w grupach, dzieliła się swoją wiedzą, umiejętnościami i własnym doświadczeniem. Poprzez współpracę w zespole nawiązywała kontakty. Teraz ciągle pytają nas, kiedy mogą jeszcze uczestniczyć w takich lekcjach. Zaobserwowałyśmy, że nasza młodzież bawiąc się, pracując wspólnie, dużo uczy się, a my jesteśmy szczęśliwe, że możemy usłyszeć, iż jęz. rosyjski jest ciekawy i łatwo można go się nauczyć.
Chcąc podzielić się swoim doświadczeniem, publikujemy cykl scenariuszy lekcji , związanych ze świętem Bożego Narodzenia. Lekcje te zostały przeprowadzone w czasie „ Dni otwartych z języka rosyjskiego” w LO, a w Gimnazjum w czasie lekcji uczestniczyli nauczyciele innych przedmiotów, ponieważ w trakcie zajęć wystąpiła korelacja z różnymi przedmiotami.
Chcemy nadmienić, iż naszym celem było nie tylko zachęcenie uczniów do nauki języka rosyjskiego, ale także współpraca między dwiema szkołami. Integracja tych szkół jest nieodzownym elementem we współczesnym systemie oświaty zreformowanej szkoły. Uważamy, iż nasze cele zostały osiągnięte, dlatego też nie chcemy poprzestać na tych paru spotkaniach. W dalszym ciągu będziemy kontynuowały swoją współpracę, zapraszając innych nauczycieli, którzy uczą języka rosyjskiego w gimnazjum lub liceum.

Było by nam miło usłyszeć opinię i komentarz innych nauczycieli odnośnie podjętych przez nas działań dotyczących integracji międzyszkolnej oraz zachęcenia uczniów do nauki tego języka.

Serdecznie zapraszamy do współpracy:

mgr Halina Kozłowska i mgr Marianna Wojtkielewicz

Lekcja poświęcona jest realizacji tematyki programowej związanej ze świętami.
Może być wykorzystana na Mikołajki oraz przed świętami Bożego Narodzenia.

opracowała: Halina Kozłowska

Тема: Когда приходит Дед Мороз

Cele operacyjne
Dydaktyczne:
1. Kształtowanie sprawności mówienia poprzez charakterystykę świętego Mikołaja, opowiadanie legendy o Mikołaju oraz odpowiedzi na pytania nauczyciela.
2. Doskonalenie pisania i czytania poprzez pisanie krótkiej charakterystyki św. Mikołaja i głośne czytanie jej.
3. Doskonalenie techniki rozumienia ze słuchu poprzez wysłuchanie legendy o św. Mikołaju i odpowiedzi na pytania nauczyciela.
Wychowawcze
1. Stworzenie świątecznej atmosfery na lekcji poprzez przybliżenie legendy o Św. Mikołaju oraz jego charakterystykę.
2. Przybliżenie uczniom kultury i tradycji Rosji.

Scenariusz lekcji

Na wstępie nauczyciel zapoznaje uczniów z celami lekcji.
Prosi aby uczniowie spróbowali zdefiniować pojęcie: Święty Mikołaj.
Następnie pyta o jego nazwę w Rosji.
Кто он такой ?
Как зовут его в России ?

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z rysunkiem św. Mikołaja i słownictwo z nim związane.
Zadaje pytanie.
Как выглядит Дед Мороз ?
Uczniowie charakteryzują postać.
Опишите его внешний вид и черты характера.

Uczniowie wspólnie opowiadają o św. Mikołaju poprzez zabawę (rzucanie miękką piłką w kierunku osoby, która ma kontynuować opowiadanie). Następnie zapisują jego charakterystykę do zeszytu.
Запишите характеристику в своих тетрадях.

Następnie nauczyciel zapoznaje uczniów z legendą o Św. Mikołaju (Tekst z podręcznika Anny Osipovej i Marty Kolnö „Здравcтвуйте З”.
Uczniowie słuchają tekstu z taśmy magnetofonowej, ćwicząc tym samym rozumienie ze słuchu.

Давайте нознакомимся с легендой. Откуда взялся Дед Мороз ?

Uczniowie po wysłuchaniu tekstu odpowiadają na pytania dotyczące legendy.

Jednym z celów lekcji jest stworzenie atmosfery świąt i radości, dlatego też nauczyciel może zabawić się w św. Mikołaja i przynieść na lekcję cukierki, które będą punktami za prawidłową odpowiedz bądź za uczestnictwo uczniów w lekcji. Należy zwrócić uwagę na to, by każdy z uczniów miał możliwość zdobycia punktu.

Ответьте на мои вопросы к тексту. Eсли вы ответите правильно получите от меня конфету. Это ваш балл.
1. Как в разных странах называют Деда Мороза?
2. Где живёт Дед Мороз (по легенде)?
3. Кто был его преобразцом?
4. Как он помог дочерям соседа?
5. Куда кладёт Дед Мороз подарки?
6. Кто помогает Деду Морозу в России?
7. Кто собирается в Новогодний вечер у праздничного стола?
8. Что делaют гости?

Następnie uczniowie czytają tekst „Знаете ли вы…”(Tekst z podręcznika Anny Osipovej i Marty Kölno „Здравствуйте 3”) i odpowiadają na pytania nauczyciela.

Прочитайте текст „Знаете ли вы…” . Ответьте на мои вопросы.

1. В какой стране Дед Мороз имеет жену ?
2. Как выглядит Американский Санта Клаус ?
3. Что приготовляют для него дети ?
4. Где находится школа в которой можно получить диплом профессионала ?
5. Когда отмечают православное Рождество в России ?

W dalszej części lekcji nauczyciel odwołuje się do wspomnień uczniów.
А теперь давайте поразговариваем о вас и ваших семьях.

1. Кто в вашей семье приносит ёлку ?
2. Кто её украшает ?
3. Вы писали когда – нибудь письмо Деду Морозу ?
4. О каких подарках вы тогда мечтали ?
5. Сколько вам было лет, когда вы узнали, что это родители покупают вам подарки ?
6. Если сейчас у вас, почти у взрослых людей появилась бы возможность написать письмо Деду Морозу, какие у вас бы были желания ?
7. Если бы вы были Дедом Морозом, что бы вы сделали ? Кому помогли ?

Zadaniem domowym uczniów jest napisanie 20 zdań na pytanie 6 lub 7.

Дома: Напишите 20 предложений на 6 или 7 вопрос.


KL I
Scenariusz lekcji poświęconej realizacji tematyki programowej związanej ze świętami w Rosji (Boże Narodzenie i Nowy Rok).

opracowała: Halina Kozłowska

Тема: Рождество и Новый Год в Роcсии

Cele operacyjne
Dydaktyczne:
1. Prezentacja słownictwa i zwrotów językowych związanych z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem.
2. Kształtowanie sprawności mówienia poprzez ozdabianie choinki i nazywanie ozdób w języku rosyjskim.
3. Doskonalenie czytania, odczytywanie informacji o Bożym Narodzeniu i Nowym Roku oraz życzeń na kartkach świątecznych.
4. Doskonalenie pisania poprzez redagowanie życzeń świątecznych.

Wychowawcze:
1. Stworzenie świątecznej atmosfery na lekcji, ubieranie choinki i śpiewanie kolęd.
2. Przybliżanie uczniom kultury i tradycji Rosji. Wykazanie podobieństw i różnic pomiędzy kulturą rosyjską a polską.
3. Kontynuacja tradycji związanych ze składaniem sobie życzeń świątecznych i wysyłaniem kartek świątecznych.

Na lekcji występuje korelacja z przedmiotami: plastyką, muzyką i poezją.
Wykorzystana została technika komputerowa do sporządzenia załącznika.

Scenariusz lekcji

Na wstępie nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji oraz jej celami.
Wyjaśnia uczniom, dlaczego święta w Rosji są obchodzone później niż w Polsce.

„В России долгое время жили по юлианскому календарю, хотя во многих странах Европы уже давно жили по григорианскому календарю. К началу ХХ-го века юлианский календарь отстал от григорианского на 13 дней.
И хотя григорианский календарь (новый стиль) ввели, в России в 1918 году, русская праврославная церковь и сегодня отмечает Рождество по юлианскому календарю (старому стилю)”.

Nauczyciel opowiada o tradycjach związanych z Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia, wyjaśniając trudniejsze zwroty i zdania.

„Перед празднованием Рождества верующие должны поститься в течение сорока дней. В день сочельника особенно строгий пост. Многие вообше не едят. За стол садятся в сумерках, как только появляется первая вечерняя звезда. На столе, как говорит традиция, 12 блюд.
День Рождества Христова начинается с посешения церкви, а после службы семьи собираются у праздничного стола.”

Очень торжественно празднуют в России Новый год.
31-го декабря и 1-го января празднуют Новый год по новому стилю.
Все готовят вкусные блюда, украшают ёлку, поздравляют, друг друга с Новым годом.
Русская церковь празднует Новый год по старому стилю – 13-го января.

В России Новый год встречают одиннадцать раз, потому что там одиннадцать часовых поясов.

В России, так как в Польше перед Рождеством украшают ёлку. Давайте и мы поддержим традицию.

Nauczyciel rozdaje uczniom materiały, które będą wykorzystywane w dalszej części lekcji (obrazek choinki, pocztówki oraz potrzebne słownictwo)
Następnie umieszcza na tablicy wcześniej przygotowaną choinkę.
Nauczyciel objaśnia nową leksykę. Kolejnym krokiem jest ćwiczenie pisowni i wymowy. Uczniowie podchodzą do tablicy i umieszczają ozdoby na choince, nazywając je w jęz. rosyjskim. Pozostali uczniowie podpisują ozdoby na choince z załącznika.
Uczniowie piszą pocztówki do przyjaciół i znajomych w Rosji.

„Русские, так как поляки, перед праздником посылают близким, друзьям и знакомым поздравительные открытки. Они поздравляют близких с Рождеством и с Новым годом.

Następnie nauczyciel wprowadza leksykę z załącznika związaną ze składaniem życzeń świątecznych. Uczniowie z pomocą nauczyciela układają życzenia świąteczne, a następnie głośno je odczytują.

Lekcję kończy słuchanie i śpiewanie kolęd w jez. rosyjskim.

Zadaniem domowym jest przyswojenie słownictwa z lekcji związanego z Bożym Narodzeniem.

Scenariusz lekcji
KL IV
Lekcja poświęcona jest realizacji tematyki programowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce.

opracowała: Halina Kozłowska

Тема: Празнование Рождества в Польше

Cele operacyjne:
Dydaktyczne
1. Wprowadzenie nowej leksyki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.
2. Doskonalenie techniki rozumienia ze słuchu poprzez wysłuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela, a następnie odpowiadanie na pytania nauczyciela.
3. Kształtowanie sprawności mówienia poprzez opowiadanie o świętach w rodzinnym gronie oraz przygotowanie potraw wigilijnych.
Wychowawcze
1. Zwrócenie uwagi na znaczenie tradycji rodzinnych związanych ze świętem Bożego Narodzenia.
2. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne przygotowanie Wigilii oraz śpiewanie kolęd.

Przed lekcją należy ustawić ławki tak, aby tworzyły jeden duży stół. Na lekcji następuje korelacja z muzyką i pracą techniką.

Przebieg lekcji

Сегодня мы будем говорить о Рождестве в Польше. Я думаю, что все согласны со мной, что Рождество это один из самых любимых праздников поляков. Оно всегда сочитается нам с семейным теплом, колядами, большой радостью.
Послушайте с каким большим теплом писал о Рождестве поэт.

Александр Вертинский в своём стихотворении „Рождество” .

Скажите, что вспоминает поэт в связи с Рождеством.

А теперь поговорим о Рождестве в Польше.
Начнём со знакомства с текстом „Празднование Рождествa в Польше”.

Nauczyciel czyta uczniom tekst i objaśnia nowe słownictwo. Następnie zadaje uczniom pytania mające na celu sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu ze słuchu przez uczniów.

Ответьте на мои вопросы:
1. Что делают поляки в канун Рождества?
2. Когда они садятся за стол?
3. Кого приглашают на этот семейный праздник?
4. Что в Польше сервируют на стол?
5. Что люди делают после ужина?
6. Что делают в первый и второй день праздника?
7. Что делают дети?
А сейчас расскажите, как в ваших домах празднуют рождество?
Ученики высказываются о Рождестве в своих семьях.

Давайте петь калядки.
Nauczyciel rozdaje uczniom słowa kolędy „Cicha noc”.
Wszyscy razem śpiewają

Тихая ночь
Тихая ночь, дивная ночь,
Дремлет всё, лишь не спит
В благоговении Святая Чета
Чудным Младенцем полны их сердца.
Радость в душе их горит,
Радость в душе их горит.

Lekcję kończy przygotowanie wraz z uczniami Wigilii klasowej.
Давайте будем готовиться к Рождеству и к сочельнику. Вашей домашней задачей было приготовление бюд на этот день, потому что сегодня у вас Классный Сочельник.

Давайте принимаемся за дело.

W trakcie przygotowywania stołu nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące tego, co przynieśli uczniowie i w jaki sposób to przygotowali. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie nauczyciela.

1. Кто принёс сено? Положи его на стол.
2. Кто принёс белоснежную скатерть? Покрой, пожалуйста стол. Скажи, что ты сейчас делаешь?
3. Кто принёс кутью? Расскажи, как ты её приготовил(-а).
4. Кто принёс жареную рыбу? Расскажи как ты её приготовил(-а).
5. Кто принёс красный борщ? Расскажи как ты его делал(-а).
6. У кого карп? Какой он жареный или под соусом?
7. Кто принёс рыбу в греческом соусе? Как ты её приготовил(-а).
8. Кто принёс капусту с грибами?
9. Кто принёс клёцки с маком
10. Кто принёс сельди Как ты это приготовил(-а).
11. Кто принёс рыбный салат
12. Кто принёс рулет с маком
13. Кто принёс хлеб?
14. Кто принёс взвар (компот) из сушёных фруктов?
15. Кто принёс облатки.
16. Кто принёс прaздничные украшения?

Efektem końcowym lekcji jest przygotowana Wigilia Klasowa, którą uczniowie będą spożywać na przerwie wraz ze swoim wychowawcą.

Zadaniem domowym jest opisanie świąt Bożego Narodzenia w swoim rodzinnym domu.

Дома
Напишите рассказ, как в ваших семьях празднуют Рождество Христово.

Kl III

Scenariusz lekcji poświęcony realizacji tematyki związanej ze świętami- Nowy Rok w Polsce i w innych krajach Europy.

Opracowała: mgr Marianna Wojtkielewicz, nauczyciel Gimnazjum w Mońkach.

Teма: Всmречаем Новый год.

Cele operacyjne:

Dydaktyczne:
1. Prezentacja słownictwa i zwrotów językowych związanych z Nowym Rokiem.
2. Doskonalenie czytania poprzez odczytywanie informacji, o tradycjach powitania Nowego Roku w Polsce, innych krajach europejskich i azjatyckich.
3. Kształtowanie sprawności mówienia poprzez układanie i nazywanie zwrotów językowych związanych z życzeniami.
4. Doskonalenie pisania poprzez redagowanie życzeń noworocznych.

Wychowawcze:
1. Stworzenie miłej atmosfery. Zaśpiewanie kolędy „Cicha noc” w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim.
2. Przybliżenie uczniom kultury rosyjskiej związanej z powitaniem Nowego Roku. Wskazanie podobieństw i różnic w kulturze chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego.
3. Kontynuacja tradycji związanych ze składaniem sobie życzeń i wysyłaniem kartek.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Metody pracy: aktywizująca.
Środki dydaktyczne: karty pracy(załącznik nr 1,2,3), podręcznik.

Ścieżka: Kultura polska na tle cywilizacji europejskiej: wybrane elementy z życia codziennego, rola Biblii w kulturze polskiej i rosyjskiej.
Korelacja: muzyka, historia, informatyka.

Scenariusz lekcji.

Uczniowie rozpoczynają lekcję, śpiewając kolędę: „Cicha noc” w trzech językach Przypomnienie uczniom o różnicy w datach pomiędzy obchodzeniem świąt w Rosji i w Polsce.

„B Poccии долгое время жили по юлианскому календарю хотя во многих странах Европы уже давно жили по григорианскому кaлендарю. К началу ХХ-го века юлианский календарь отстал от григорианского на 13 дней. И хотя григорианский кандарь ввелив, России в1918 году, русская праврославная церковь и сегодня отмечает Рождество и Новый год по юлианскому календарю. Русская церковь празднует Новый год по старому стилю-13-го января.

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i jej celami.

Nauczyciel zapoznaje z treścią tekstu str.87-88 „Встречаем Новый год”, tłumacząc jednocześnie trudniejsze zwroty i zdania. Uczniowie wskazują na różnice i podobieństwa w powitaniu nowego roku w Polsce i Rosji.

Nauczyciel w nawiązaniu do składania życzeń, objaśnia znaczenie słów: поздравлять, желать.

„Русские, так как и поляки перед праздником посылают близким друзьям и знакомым поздравительные открытки. Они поздраляют близих с Новым годом.

Uczniowie są podzieleni na grupy i wspólnie w grupach piszą życzenia do wybranych osób. Głośne odczytanie napisanych życzeń(wcześniej na lekcji informatyki wykonali kartki okolicznościowe).Zapisanie życzeń w zeszytach.(Uczniowie z obniżeniem wymagań otrzymują napisaną treść życzeń i piszą „po śladzie”- uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim).

Uwaga ! Uczniowie mogą skorzystać z Internetu i przesłać życzenia kolegom, koleżankom mieszkającym w Rosji, Białorusi lub na Ukrainie.

Zadanie domowe:
- dla wszystkich: utrwalić słownictwo, tak, żeby w przyszłości napisać życzenia z innej okazji;
- dla zainteresowanych: przeczytać tekst, „Ваша полночь господин никто!”

---
Maryla, Halina
[2003-05-21 22:45:05] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: Do nauczycieli języka rosyjskiego.

Szanowni Państwo!

Eduseek rozpoczyna przygotowania do uruchomienia strony języka rosyjskiego na łamach portalu. Strona powstanie po zgromadzeniu odpowiedniej ilości materiałów z tego tematu przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za przesyłanie prac na adres: <mailto:eduseek_nauczyciel@interklasa.pl>.

Zasady publikowania w Portalu Edukacyjnym Eduseek znajdują się na stronie: <http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/3508>.

Zapraszamy do współpracy!
---
eduseek
[2003-09-23 12:21:59] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Szukam gimnazjum z językiem rosyjskim

Przepraszam, że trochę nie w temacie. Ale mam problem w Poznaniu. Szukam dla dziecka gimnazjum z językiem rosyjskim. Jeżeli ktoś z nauczycieli z Poznania podpowie będę niezmiernie wdzięczna.
---
Nargis
[2006-01-17 16:59:05] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: Do nauczycieli języka rosyjskiego.

Uważam,że to bardzo dobry pomysł,ponieważ w portalach edukacyjnych jest jak dotąd mało stron poswięconych nauczaniu języka rosyjskiego.
---
Dagmara
[2003-11-17 17:52:12] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: Do nauczycieli języka rosyjskiego.

Bardzo chwalebny pomysł!!!!!!!
---
Miroslawa Macuk
[2005-12-19 15:03:53] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Kobieta jkiewel

Avatar użytkownika

Polska
Dołączył: 2006-01-30
Postów: 13
Status: Nieobecny
applause   Re: Do nauczycieli języka rosyjskiego.

Bardzo sie cieszę, że wsród nauczycieli znalezli sie pasjonaci, którzy aktywnie wdrażają swoją wiedzę i umiejętności metodyczne na łonie "dziewiczego" jezyka rosyjskiego. Jestem aktywnym nauczycielem tego języka - 25 lat pracy w różnych typach szkól i raczej niemałe doswiadczenie.
Zamieszczone materiały w części wykorzystałam na swoich lekcjach. Pozostałe napewno jeszcze wykozystam.
Tak trzymać smile wink !!!!!
[2006-02-08 00:52:59] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość    niewidoczny dla gości    5972780 [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
[Pokaż wątek w wersji do wydruku] [Nowy wątek]