Strona główna forum Witaj Nieznajomy   | Zaloguj się   
  Szukaj  
  Strona główna  | Najświeższe wątki  | Kto jest obecny  | Lista użytkowników  | Szukaj  | Pomoc  | Źródła RSS


Skocz do »
 
Status wątku: Aktywny
Wszystkich postów w tym wątku: 3
Autor
Poprzedni wątek Ten wątek był oglądany 4636 razy i ma 2 odpowiedzi Nastepny wątek
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Postawy rodziców a uzależnienia dzieci

Marta Nowak
Nauczyciel
Zespołu Szkół - Podstawowa i Gimnazjum
w Działoszycach
nowakmarta@wp.pl


Postawy rodziców a uzależnienia dzieci


Każdy rodzic jest przekonany, że problem narkomanii, alkoholu, nikotyny nie dotyczy jego dziecka. Dziecko rozwija się bowiem
i dorasta w rodzinie. Rodzina jest środowiskiem, w którym dziecko uczy się bliskich kontaktów z innymi ludźmi, zdobywa niezbędne w życiu umiejętności , formułuje własną tożsamość. To rodzina żyjąc
w określonym środowisku społecznym dostarcza i pozwala przyswoić dziecku szereg wzorców zachowania, przeżywania
i wartościowania doświadczeń, które mogą być odpowiednio wykorzystane w razie konieczności życiowej. Rodzina stwarza sprzyjające warunki do opracowania, porządkowania doświadczeń zdobywanych przez dziecko w ramach jego aktywności w środowiskach pozarodzinnych.
Dlaczego więc dzieci sięgają po alkohol, narkotyki, papierosy?
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić,
że dzieci piją alkohol, palą papierosy, zażywają narkotyki ponieważ chcą się wyluzować, zapomnieć o kłopotach, pragną uciec od stresów, zaimponować koledze, nie potrafią odmówić, nudzą się, szukają sposobów, aby uwierzyć w siebie. Po zażyciu tabletki świat wydaje się piękniejszy, a własne możliwości są nieograniczone, ale na krótko. Gdy narkotyk przestanie działać, wraca smutek
i przygnębienie, rzeczywistość znów staje się okropna.
W jaki sposób można ustrzec dziecko przed alkoholem, narkotykami, papierosami? Wiele zależy od rodziców, bo to właśnie oni mają ogromny wpływ na to, czy dziecko sięga po środki odurzające. Brak więzi emocjonalnej z rodzicami lub jej osłabienie leży u podłoża wszelkich zachowań ryzykownych, a więc odurzania się alkoholem i narkotykami, zachowań agresywnych i przestępczych. Silna, ciepła więź emocjonalna z rodzicami jest najważniejszym czynnikiem chroniącym dziecko przed wszelką patologią.
Jedną z podstawowych potrzeb jest potrzeba miłości, czułości, szczęścia, zainteresowania drugim człowiekiem, chęć sprawienia mu przyjemności. Dziecko oczekuje, że rodzice będą odwzajemniać jego miłość i przywiązanie. Brak odwzajemniania powoduje u niego stan głębokiej frustracji, wywołuje uczucie żalu rozczarowania i rozpaczy. Obojętność lub wrogość rodziców powoduje u dziecka silną deprawację potrzeby miłości, utratę poczucia bezpieczeństwa. Wrogie lub lekceważące wypowiedzi i zachowania rodziców wobec dziecka mogą obniżyć jego poczucie własnej wartości, wywołać uczucia buntu
i wrogości. Dzieci, które są ciągle krytykowane i wyśmiewane zamykają się w sobie przestają ufać ludziom, są rozżalone, samotne, tracą wiarę w siebie i ludzi, wydaje im się, że nie są one godne miłości rodziców. Te dzieci, które czują się kochane, rozumiane i akceptowane chętniej się uczą, mają dużo twórczych pomysłów, wierzą we własne możliwości, z życzliwością odnoszą się do ludzi, mają siłę do pokonania trudności, łatwiej znoszą niepowodzenia, są bardziej aktywne. Rodzice powinni wiedzieć co dziecko przeżywa, zrozumieć co się z nim dzieje, cieszyć się lub smucić razem z nim. Dziecko lubi kiedy rodzic rozmawia z nim, ustala podział domowych obowiązków. Rodzic ma prawo nie akceptować zachowania dziecka, ale nie powinien odrzucać jego osoby.
Należy zawsze doceniać starania dziecka, wspierać w szukaniu rozwiązań, gdy spotykają go niepowodzenia. Tak więc, aby zapobiec zażywaniu narkotyków, piciu alkoholu, paleniu papierosów przez dzieci rodzic powinien:
- wiedzieć gdzie jest i co robi jego dziecko,
- zawsze wysłuchać i spokojnie rozmawiać z dzieckiem,
- okazywać mu ciepło i czułość,
- nie lekceważyć nawet najdrobniejszych jego problemów,
- nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wymagań,
- doceniać starania i chwalić postępy,
- znać przyjaciół swojego dziecka,
- zapewnić mu relaks i wypoczynek,
- szanować godność dziecka.

Rodzice powinni obserwować swoje dziecko i zwracać uwagę na nagłe zmiany w jego zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym.
Oto sygnały, które powinny wzbudzać niepokój:
- słabo uczące się, nieśmiałe i spokojne dotąd dziecko nagle nabiera
odwagi, zaczyna dużo mówić, staje się krnąbrne, a nawet
agresywne,
- dotychczasowych kolegów zastępuje nowymi znajomymi, często
starszymi od siebie,
- wychodzi z domu nagle, o dziwnych porach,
- wykazuje niechęć do rozmów z rodzicami,
- gorzej się uczy,
- często się przeziębia, ma katar, krwawienia z nosa,
- miewa przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice.

Wszelkie niepokojące zmiany zachowania dziecka rodzic na pewno łatwiej zauważy, jeśli będzie miał z nim dobry kontakt. Należy jednak pamiętać, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny, takie jak: kłopoty szkolne, uczucia, problemy w kontaktach z rówieśnikami. Takie problemy należy traktować również bardzo poważnie i pomóc dziecku je rozwiązać.
Bezpośredni wpływ na uzależnienia dzieci ma środowisko rówieśnicze. Ten wpływ staje się szczególnie niebezpieczny w sytuacji osłabienia więzi pomiędzy dzieckiem, a jego rodzicami. W rezultacie rodzic i dziecko prowadzi odrębne życie, oparte na różnych zasadach, różnych systemach wartości, ukierunkowane na odmienne cele. Dzieci pozostawione same sobie organizują często własną społeczność opartą na obojętności bądź przemocy, gloryfikują to, co pozwala zakwestionować normy i wartości akceptowane przez społeczeństwo, a tym samym stworzyć sobie poczucie bezpieczeństwa, zbudować własny autorytet i zapomnieć o tym z czym nie można sobie poradzić. Używanie środków odurzających jest jednym z zachowań, jakie pomagają dziecku radzić sobie z przeżywanymi trudnościami. Aby temu zapobiec należy:
- okazywać dziecku więcej szacunku, bowiem dzieci lubią, aby ich
traktować jak osoby zdolne do uczestnictwa
w podejmowaniu decyzji, współpracy w działaniu i przejmowaniu
odpowiedzialności za siebie i innych,
- okazywać dzieciom więcej zaangażowania i zainteresowania, ale
troska ta winna być dostosowana do wymagań rozwojowych,
- tworzyć dzieciom warunki do konstruktywnego eksperymentowania
z życiem, rodzice są bowiem odpowiedzialni za tworzenie szans
do poznawania swoich możliwości i ograniczeń,
- zapewnić młodzieży wsparcie i opiekę, pomagać w trudnych
chwilach,
- umożliwić dzieciom korzystanie z pomocy specjalistów,
- stworzyć młodzieży więcej okazji do rozwoju moralnego, ważne jest
tutaj, aby dorośli sami stanowili model zachowań moralnych,
- pomagać dzieciom w odnajdywaniu sensu życia, unikać nachalnego
moralizowania i negatywnych nacisków.

Podjęcie odpowiednich działań wychowawczych we właściwym czasie może zapobiec sięgnięciu dziecka po środki odurzające. Rodzice, którzy nie rozpoznają potrzeb i uczuć własnego dziecka, często mylą je
z własnymi potrzebami i emocjami. Najczęściej jednak rodzice ostatni dowiadują się o uzależnieniu dziecka ponieważ:
- nie dostrzegają, że dziecko chudnie, jest blade, późno wraca do
domu,
- zauważają zmiany w zachowaniu dziecka, lecz bagatelizują je
uciekając do wygodnych wyjaśnień,
- dostrzegają problem, ale czują się bezradni, poszukują pomocy na
zewnątrz.

Nie rozpoznając problemu, rodzice nie muszą podejmować działań na rzecz zmiany zachowania dziecka i chronią się przed poczuciem winy. Dziecko podświadomie bardzo szybko i łatwo zauważa wszelkie niekonsekwencje w postawie rodziców wobec używek i środków odurzających. Negatywny przykład dla dziecka stanowią rodzice, którzy dla regulacji swojego życia emocjonalnego zbyt często stosują różnego rodzaju leki nasenne, uspokajające czy przeciwbólowe. Dziecko wówczas uczy się stosowania chemicznych substancji po to, aby lepiej się poczuć, aby zagłuszyć różnego rodzaju sygnały
płynące z własnego organizmu. Inną przyczyną nieprawidłowości tkwiących w rodzinie jest nieodpowiednie pełnienie ról rodzicielskich i przyjmowanie złych postaw wobec dzieci. Do negatywnych postaw rodzicielskich, które powodują,
że dziecko sięga po środki odurzające należą:
- odrzucenie, odtrącenie dziecka - dziecko czuje się niepotrzebne,
pozostawione z boku,
- unikanie kontaktów z dzieckiem lub stwarzanie pozorów kontaktu -
brak okazywania uczuć, chłód,
- nadmierne ochranianie dziecka,
- nadmierne wymagania - postawa ta występuje u rodziców, którzy
w dziecku widzą możliwość realizacji ich niespełnionych planów,
marzeń, aspiracji.

Do powstawania prawidłowych postaw rodzicielskich potrzeba swobodnego kontaktu między dzieckiem a rodzicami. Właściwe postawy rodzicielskie, które chronią dziecko przed ucieczką w świat narkotyków, alkoholu, papierosów to:
 Akceptacja dziecka, czyli przyjęcie go takim, jakie ono jest,
z jego cechami fizycznymi, usposobieniem, z jego
umysłowymi możliwościami. Akceptujący rodzice
rzeczywiście lubią swoje dziecko i nie ukrywają przed nim
tego uczucia. Kontakt z nim jest dla nich
przyjemnością i daje im zadowolenie. Kiedy jest niegrzeczne
dają mu do zrozumienia, że naganne jest jego zachowanie
a nie jego osobowość. Akceptując dziecko dają mu
poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia.
 Współdziałanie z dzieckiem, świadczące o pozytywnym
zaangażowaniu i zainteresowaniu rodziców zabawą i pracą
dziecka, a także angażowanie dziecka w sprawy
rodziców, domu.
 Dawanie dziecku właściwej dla jego wieku swobody. W miarę
dorastania dziecko coraz bardziej oddala się fizycznie od rodziców,
ale rozbudowuje się świadoma więź psychiczna między rodzicami a
dzieckiem. Rodzice darzą je większym zaufaniem. Mimo,
że pozostawiają dzieciom dużo swobody, potrafią utrzymać
autorytet i kierować dzieckiem w takim stopniu w jakim jest to
konieczne.
 Uznanie praw dziecka w rodzinie jako równych, bez
przeceniania i niedoceniania jego roli. Dziecko wie czego rodzice
oczekują od niego, a te oczekiwania są na miarę jego możliwości.
Rodzice kierują dzieckiem przez podsuwanie mu sugestii,
wyjaśniają, tłumaczą, a więc stosują bardziej intelektualne
metody oddziaływania niż narzucanie, czy wymuszanie.
Rodzina, a szczególnie rodzice mają obowiązek dostrzec zmiany
w zachowaniu i wyglądzie dziecka spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych . Przyzwolenie ze strony rodziców albo brak zainteresowania stosunkiem dzieci do alkoholu, narkotyków, papierosów, sprzyjać może podejmowaniu i ponawianiu doświadczeń z tymi specyfikami.
BIBLIOGRAFIA

1. Carper S., Dimoff T., Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki
Warszawa 1993

2. Gaś Z., Pomoc psychologiczna młodzieży, Warszawa 1999, WSiP

3. Gaś Z., Profilaktyka uzależnień, Warszawa1993, WSiP

4. Maxwell R., Dzieci, Alkohol, Narkotyki, Gdańsk 1999

5. Skorny Z., Metody badań i diagnostyka psychologiczna,
Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974,
Ossolineum

6. Wychowanie - potrzeba dziecka - zadanie domu i szkoły
(Wychowanie a powodzenie reformy -rozwiązania dotyczące
opracowania programów wychowawczych), (Red.) Ozimek E.,
Poznań 1999, Oficyna Współczesna

7. Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973

8. Zapobieganie uzależnieniom uczniów
Publikacja dla pracowników oświaty pod redakcją Bożeny
Kamińskiej - Buśko, Centrum Metodyczne Pomocy
Psychologiczno- Pedagogicznej
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1997


---
Marta
[2001-05-06 13:13:41] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: Postawy rodziców a uzależnienia dzieci

Rodzice mało czasu poświęcają na rozmowy z dziećmi.
Zagonieni szukaniem dodatkowej pracy zmęczeni trudami dnia codziennego nie znają problemów swoich dzieci.
Warto MOIM zdaniem zawsze wysłuchać dziecka.
Dowiedzieć się o jego kolegach,kłopotach,które czasami wydają się NAM banalne.
---
Bernadeta
[2002-02-18 18:52:41] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna GośćDołączył: 2006-01-20
Postów: 263904
Status: Nieobecny

Re: Postawy rodziców a uzależnienia dzieci

Popieram
---
Marek
[2001-05-15 14:59:51] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
[Pokaż wątek w wersji do wydruku] [Nowy wątek]