Strona główna forum Witaj Nieznajomy   | Zaloguj się   
  Szukaj  
  Strona główna  | Najświeższe wątki  | Kto jest obecny  | Lista użytkowników  | Szukaj  | Pomoc  | Źródła RSS


Skocz do »
 
Status wątku: Aktywny
Wszystkich postów w tym wątku: 10
Autor
Poprzedni wątek Ten wątek był oglądany 11941 razy i ma 9 odpowiedzi Nastepny wątek
Kobieta madaruDołączył: 2007-11-23
Postów: 1
Status: Nieobecny

Nagroda dyrektora szkoły: czy można się odwołać od jej nieprzyznania?

Z okazji 14.10 jak zwykle w mojej szkole przyznano nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dyrektor przyznał je wszystkim swoim znajomym bez patrzenia na ich rzeczywiste osiągnięcia. Nauczyciele, którzy zostali w ostentacyjny sposób pominięci szeroko otwierają oczy ze zdumienia, że można aż tak!

Może ktoś z Was wie czy istnieje regulamin przyznawania nagród przez dyrektora dla nauczycieli?
Czy jest to traktowane jako premia regulaminowa, która zgodnie z prawem i orzecznictwem SN musi być przyznana po spełnieniu wymaganych kryteriów?
Czy może jednak jest to nagroda uznaniowa, którą całkowicie i niepodzielnie włada dyrektor??? Jeśli tak, to co zrobić z faktem, że nagrody przyznano z naruszeniem zwykłej ludzkiej sprawiedliwości?

Napiszę tylko, że nagrodzeni nauczyciele m.in. mieli najwięcej maturzystów z niezdaną maturą (nawet 100%), ich uczniowie nie brali udziału w żadnych konkursach, nie wykazywali kompletnie żadnej inwencji. A ci, którzy kosztem czasu wolnego wykonali izbę pamięci poświęconą patronowi szkoły, którą szczyci się dyrektor i pokazuje ją wszystkim gościom; których uczniowie zdali w 100% maturę, jeszcze inni zdobywali I i II miejsce w powiatowych konkursach są pominięci.
[2007-11-23 23:58:21] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Kobieta eska38Dołączył: 2006-08-20
Postów: 147
Status: Nieobecny

Re: Nagroda dyrektora szkoły: czy można się odwołać od jej nieprzyznania?

bardzo jestem ciekawa, co odpowiecie na ten post... jestem (byłam..) w takiej samej sytuacji i nadal zastanawiam się czy można coś z tym zrobić..
[2007-11-24 16:58:37] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna jacko


*
Dołączył: 2006-02-24
Postów: 1967
Status: Nieobecny

Re: Nagroda dyrektora szkoły: czy można się odwołać od jej nieprzyznania?

Kwestie nagród dyrektora reguluje KN
 
Art. 49. 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:
1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół;
2. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uwzględniając w szczególności sposób zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.


oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. (Dz. U. Nr 101, poz. 1093)

Zatem nagroda ta jest uznaniowa ale dyrektor winien sie kierować regulaminem uchwalonym przez OP
[2007-11-25 22:03:20] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Kobieta lxyzDołączył: 2007-09-05
Postów: 4
Status: Nieobecny

Re: Nagroda dyrektora szkoły: czy można się odwołać od jej nieprzyznania?

powinien istniec regulamin wewenętrzny, zaopiniowany przez Radę P. , a nagrody winny byc opiniowane przez przedstawiciela związkow zawodowych i uzgadniane z nim, komu dać nagrodę i za co. Niestety, w praktyce jest tak, że dyrektor o tym decyduje, mimo regulaminu i opinii związkowca. Dyrektor bardzo często kieruje sie wlasnym widzimisię i tym, czy kogos lubi, czy nie, bo to znajomy/znajoma dobra itd. Potrafi dac np. nagrode komus za to, że uszyl firanki do klasy... //bleh. I nic, niestety, nie poradzimy. cala nadzieja w związkowcu, ktory powinien opiniowac na pismie te nagrody, a jesli nie opiniowal, można to zaskarzyć do związkow, a nastepnie do kuratorium zlozyć skarge. Ale czy to nam pomoże? te marne grosze z okazji DEN prowadzą do wasni i klotni, a dyr. sie cieszy, prawda? Choc boli, oj bardzo boli, gdy ktos ma nagrodę doslownie za nic...To powinno byc raz na zawsze uzgodnione i czlek by wiedzial: spelniam kryteria, więc nagroda sie nalezy. A tak...zostalo nam...zażalenie do Pana Boga...
[2007-11-27 20:36:55] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna jacko


*
Dołączył: 2006-02-24
Postów: 1967
Status: Nieobecny

Re: Nagroda dyrektora szkoły: czy można się odwołać od jej nieprzyznania?

 
powinien istniec regulamin wewenętrzny, zaopiniowany przez Radę P. , a nagrody winny byc opiniowane przez przedstawiciela związkow zawodowych i uzgadniane z nim, komu dać nagrodę i za co.

Uchwalenie regulminu nagród dyrektora leży w kompetencjach organu prowadzącego a podstawę prawną podałem w poście wyżej więc nic tu do gadania nie ma RP. Co do opinowania to nie opiniuje się nagród a wnioski o nagrodę a skoro dyrektor ją przyznaje na podstawie ww regulaminu to sam do siebie wniosku nie pisze więc i związki tu nie mają nic do gadania.

Kryteria, które nauczyciel winien spełnić by uzyskać nagrodę sa określone w regulaminie i tylko taki nauczyciel, który je spełnia może tą nagrodę otrzymać.
[2007-12-02 20:17:20] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Kobieta eska38Dołączył: 2006-08-20
Postów: 147
Status: Nieobecny

Re: Nagroda dyrektora szkoły: czy można się odwołać od jej nieprzyznania?

A co kiedy nauczyciel spełnia wszystkie wymagania a dyrektor go nie lubi? czy ja mogę się u kogoś upomnieć o nagrodę? Jak zadzwoniłam do OP to pańcia nie mogła się nadziwić jak ja mogę chcieć jak dyrektor nie chce...
pozdrawiam
jacko, miło cię usłyszeć (poczytać)
[2007-12-03 18:55:08] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna jacko


*
Dołączył: 2006-02-24
Postów: 1967
Status: Nieobecny

Re: Nagroda dyrektora szkoły: czy można się odwołać od jej nieprzyznania?

 
A co kiedy nauczyciel spełnia wszystkie wymagania a dyrektor go nie lubi?

To nie jest takie proste..To, że ktos spełnia kryteria do tej nagrody nie oznacza, że ją musi dostać bo skoro jest to nagroda to wyróznia się nią najlepszych co nie znaczy, że inni są gorsi (choć tak na to się patrzy).. Jak by to było gdyby np. 20 nauczycieli spełniało kryteria do nagrody i każdy by ją otrzymał ale kasy na te nagrody byłoby np tylko 4000zł.. to każdy by dostał po 200zł brutto i tez byłoby gadanie, że to nie nagroda a chyba ochłap jakiś... nieprawdaż???
Sęk w tym, że kryteria, które uchwala OP winny byc bardziej precyzyjne a nie ogólne by nie dawać możliwości do kombinowania zarówno dyrektorowi jak i nauczycielom, którzy uważają, że jemu to się na pewno należy.. podam przykład kryteriów w jednym z regulaminów:

Kryteria (do nagrody może byc zgłoszony nauczyciel, ktory spełnie co najmniej 5 kryteriów)
 
1. W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
1/ osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
2/ podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
3/ osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) wysokich miejsc w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach,
4/ posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
5/ przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia, wręczenia sztandaru, dni patrona szkoły, itp.,
6/ prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub grupie przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach , wystawach i spotkaniach,
7/ organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
8/ prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
9/ pracuje na rzecz środowiska oświatowego w strukturach samorządu lokalnego, w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach itp..
10/ osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2.W zakresie pracy opiekuńczej:
1/ zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
2/ prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
3/ organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
4/ organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.

3.W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
1/ udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
2/ udzielania aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących prace w zawodzie nauczyciela.
4. Ponadto w stosunku do dyrektorów w zakresie:
1/ organizacji pracy w placówce,
2/ umiejętności kierowania zespołem ludzkim,
3/ umiejętności rozwiązywania spraw pracowniczych,
4/ polepszania bazy placówki,
5/ kontaktów i współpracy z samorządem terytorialnym i środowiskiem lokalnym,
6/ terminowego i rzetelnego wywiązywania się z zadań zleconych przez organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny,
7/ współpracy ze związkami zawodowymi.


czyż wiele z tych kryteriów nie jest zbyt ogólnie ujęte?

idę dalej wybierając sobie jakieś 5 kryteriów (te pogrubione), które sa dość ogólne ale przecież w regulaminie są ...

Kryteria te spełnia niemal każdy nauczyciel, który jest wychowawcą. Mogę się założyć, że wiele osób czytających to forum i bedących wychowawcą klasy powie, że spełniam powyższe kryteria
Czy to oznacza, że taki nauczyciel winien dostać nagrodę dyrektora??? Nie sądzę...

Nagrody są i bedą uznaniowe i dyrektor musi wybrać komu tę nagrodę dać a to oznacza, że spośród spełniających te kryteria trzeba wybrać osoby, które te kryteria wypełniły najlepiej... a to łatwe nie jest bo bardzo trudno jest tę pracę ocenić i wyważyć ile kto wysiłku w nią włożył.. jednemu pójdzie jak z płatka a inny musi się solidnie namęczyć.. więc który więcej pracy i zaangażowania włożył??

To jest trochę jak z uczniami, którzy są oceniani przez nauczyciela.. Kazio ma 4 i Zbyszek ma 4 tylko tyle, że nauczyciel wie, że Kazio jest mniej zdolny a potrafił tą 4 zdobyć i zapracować a Zbyszek nawet ksiązki nie otwierał i tą 4 ma choć mógłby i 6 mieć ale nie chciało mu się więcej...

To nie jest łatwe zadanie ocenić kogoś i wiecie przecież ile uczniowie pretensji mają o ocenianie czyli w pewnym sensie nagradzanie ich pracy.. i bardzo podobnie jest z dorosłymi..
a ponadto nagroda nie jest jedyną formą nagradzania i doceniania nauczylieli.. jest jeszcze dodatek motywacyjny i są inne nagrody (prezydenta, burmistrza, kuratora, ministra). Powiem też, że przyznanie komuś wychowawstwa uważam za wyróżnienie (nie ma się z czego śmiać) bo nie każdy nadaje się na wychowawcę i poradzi sobie z tym więc jest to (przynajmniej dla mnie) forma uznania danego nauczyciela, że dyrektor ma do niego duże zaufanie (choć zdaję sobie sprawę, że roboty wychowawca ma kupę)..

 
czy ja mogę się u kogoś upomnieć o nagrodę?

trzeba by sięgnąć do Waszego regulaminu, który winien określać kto może wnioskować o przyznanie nagrody nauczycielom.. Z reguły takie prawo przypisują OP-y w regulaminach radzie rodziców, związkom zawodowym, radzie pedagogicznej...
[2007-12-03 20:52:19] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Kobieta eska38Dołączył: 2006-08-20
Postów: 147
Status: Nieobecny

Re: Nagroda dyrektora szkoły: czy można się odwołać od jej nieprzyznania?

no więc tak:
1.opiekun samorządu
2. laureaci konkursów giełdowych
3. wychowawca
4. za darmo przez cały rok 1,5 godziny dopisane do planu klasy matematyczno-informatycznej, która miała mieć 1 godzinę informatyki co dwa tygodnie
5. cały rok lekcje wyrównawcze (nawet "zielonych " godzin na to nie dostałąm
6. cały rok kółko matematyczne
7. rodzic - przewodniczący Rady Rodziców szkoły
8. ogólnoszkolna impreza z okazji 215 rocznicy Konstytucji 3 Maja
9 organizator dodatkowych lekcji z rosyjskiego dla uczniów całej szkoły (studentki wolontariuszki przez 2 lata prowadziły zajęcia)
10. innowacje pedagogiczne (klasa mat-inf i klasa ECDL)
11. współpraca z ODN - prowadzenie zajęć dla nauczycieli połowy miasta, organizacja konferencji na którą sprowadzam eksperta z drugiego krańca Polski
12. szkolenie nauczycieli w ramach najpierw programu INTEL (szkoła za to dostaje darmowe oprogramowanie MS), potem we współpracy z ogólnopolskim konsorcjum firm szkoleniowych
13. egzaminator ECDL, ECDL ADVanced
14. członek PTI
itp itd
dodatku motywacyjnego 50 zł, nagrody przez 3 lata żadnej i wypowiedzenie z pracy po dwóch latach wychowawstwa (czyli w drugiej klasie)
[2007-12-05 22:36:04] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna camelot

Avatar użytkownika


Dołączył: 2006-01-30
Postów: 439
Status: Nieobecny
Re: Nagroda dyrektora szkoły: czy można się odwołać od jej nieprzyznania?

Odwołać się nie można. Można za to spróbować przekonać dyrektora, że należy mi się nagroda bo robię to, to i to oraz że zrobiłam to, to i to. Tylko nie przekonywać na zasadzie, że moja koleżanka Kowalska nie powinna dostać za to ja powinnam. Często to zadziała.
[2007-12-06 19:28:53] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Kobieta eska38Dołączył: 2006-08-20
Postów: 147
Status: Nieobecny

Re: Nagroda dyrektora szkoły: czy można się odwołać od jej nieprzyznania?

a ja na to: "niech się wypcha..", może mało eleganckie, ale ja z tym (i nie tylko z tym) sobie dam radę, nie wiem jak on to w swoim sumieniu "rozliczy"..
pozdrawiam mikołajkowo, życzę wszystkim jakiegoś sympatycznego niecodziennego drobiazgu
"Idą święta, idą święta..."
[2007-12-06 20:07:42] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
[Pokaż wątek w wersji do wydruku] [Nowy wątek]