Strona główna forum Witaj Nieznajomy   | Zaloguj się   
  Szukaj  
  Strona główna  | Najświeższe wątki  | Kto jest obecny  | Lista użytkowników  | Szukaj  | Pomoc  | Źródła RSS


Skocz do »
 
Status wątku: Aktywny
Wszystkich postów w tym wątku: 4
Autor
Poprzedni wątek Ten wątek był oglądany 2699 razy i ma 3 odpowiedzi Nastepny wątek
Mężczyzna landrynDołączył: 2008-10-18
Postów: 3
Status: Nieobecny

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Witam,
miło mi oinfromować Państwa o otwarciu Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Landryn" w Krakowie.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kierowaną zarówno do uczniów jak i nauczycieli.

Szczegóły: psychologiczno-pedagogiczna.pl
----------------------------------------
psychologiczno-pedagogiczna.pl
[2008-10-18 17:41:38] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Kobieta rogatadusza

Avatar użytkownika


Dołączył: 2006-01-25
Postów: 123
Status: Nieobecny
Re: Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Przejrzałam ofertę z zawodowej ciekawości, w dodatku poradnia mieści się w moim mieście i tu przykra niespodzianka.
Czy to tylko pomyłka, brak znajomości prawa czy wprowadzanie w błąd?
 
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami uczeń ostatniej klasy, u którego stwierdzono dysleksję, ma prawo do wydłużonego egzaminu końcowego. Jednak aby skorzystać z tego przywileju, do końca października należy przedstawić szkole opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej stwierdzającą istnienie tego problemu.
Uczniom klas innych niż końcowe borykającym się ze specyficznymi trudnościami w rozwoju umiejętności szkolnych (m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) przysługują dodatkowe zajęcia (korekcyjno - kompensacyjne) oraz taki sposób oceniania, w którym ich trudności zostaną wzięte pod uwagę.

Droga poradnio - czas na uzyskanie opinii i dostarczenie jej do szkoły przed egzaminem, czy sprawdzianem już minął.
Badanie powinno być wykonane do końca września i dostarczone do szkoły najpóźniej do 15 października.
pozdrawiam
----------------------------------------
"Tylko te drzwi pozostaną zamknięte, do których nie pukałeś."
----------------------------------------
[Edytuj 1 razy, ostatnio edytowany przez rogatadusza (at) 2008-10-18 19:14:16]
[2008-10-18 19:11:34] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość    niewidoczny dla gości [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Mężczyzna landrynDołączył: 2008-10-18
Postów: 3
Status: Nieobecny

Re: Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Dziękuję za zwrócenie uwagi. Oczywiście ma Pani rację - choć w rozporządzeniu jest też mowa (jeśi dobrze pamiętam) o przedłużeniu terminu w wypadku braku możliwości przedstawienia odpowiedniej opinii w terminie. Niemniej faktycznie jest już po czasie - tekst został usunięty.
----------------------------------------
psychologiczno-pedagogiczna.pl
[2008-10-18 19:19:54] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
Kobieta rogatadusza

Avatar użytkownika


Dołączył: 2006-01-25
Postów: 123
Status: Nieobecny
Re: Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Terminy reguluje poniższe rozporządzenie, nie ma możliwości przedłużenia.
życzę powodzenia w pracy

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

§ 37. 1. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że:
1) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;
2) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
5. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
6. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1, 2 i 5, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny.
7. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1, 2 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1
----------------------------------------
"Tylko te drzwi pozostaną zamknięte, do których nie pukałeś."
[2008-10-18 19:39:01] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość    niewidoczny dla gości [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
[Pokaż wątek w wersji do wydruku] [Nowy wątek]