Strona główna forum Witaj Nieznajomy   | Zaloguj się   
  Szukaj  
  Strona główna  | Najświeższe wątki  | Kto jest obecny  | Lista użytkowników  | Szukaj  | Pomoc  | Źródła RSS


Skocz do »
 
Status wątku: Aktywny
Wszystkich postów w tym wątku: 1
Autor
Poprzedni wątek Ten wątek był oglądany 3120 razy i ma 0 odpowiedzi Nastepny wątek
Kobieta anmar

Avatar użytkownika

Polska
Dołączył: 2006-02-19
Postów: 189
Status: Nieobecny
list otwarty do MEN-u

W imieniu organizatora protestu pozwalam sobie wkleić ten list, prosząc jednocześnie o podpisy. Szczegóły niżej

AniaSzanowni Państwo!

Coraz częściej słyszy się w naszym środowisku o tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ma w planach likwidację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ponowne "przekazanie zadań" (tak jak to było do 1997 roku) do resortu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z różnych źródeł płyną potwierdzenia faktycznego istnienia takich planów MENu.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą o podpisanie poniższego "listu otwartego" i tym samym wyrażenie swojego protestu w tej kwestii.

Z powodów formalnych prosimy osoby uważające podpisanie tego listu za zasadne, by zechciały wysłać mail'a o treści "podpisuję" (i podpisały się w nim imieniem, nazwiskiem, ewentualnym tytułem naukowym lub służbowym oraz adresem zameldowania) na adres mail'owy: klausch@wp.pl.

Jest oczywiste, że pod listem będą umieszczone tylko imiona, nazwiska i ewentualny tytuł oraz miejscowość - bez podania adresu.

Prosimy o podpisywanie tego listu do dnia 10.03.2010.

Pozdrawiam!

Krzysztof Lausch

dyrektor ZSS 103 w Poznaniu

- - - - - - - - - -

Szanowna Pani Minister!

Zaniepokojeni powtarzającymi się informacjami dotyczącymi planów MEN związanych z przekazaniem zadań realizowanych w stosunku do dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną z obszaru działań MEN do MPiPS, zwracamy się do Pani Minister z prośbą o zdementowanie tych informacji lub - jeżeli są one zgodne z prawdą - o ponowne rozważenie zasadności planowanych działań.

Już sam fakt brania ich pod uwagę budzi nasze zdziwienie. Zarówno obowiązujące w Polsce akty prawne, jak i ratyfikowane przez Polskę dokumenty gwarantują bowiem wszystkim, także osobom głęboko upośledzonym umysłowo, prawo do równego traktowania, nauki i stosownego do ich potrzeb oddziaływania rewalidacyjnego.

Prawo do nauki (także osób niepełnosprawnych, w tym głęboko niepełnosprawnych intelektualnie) jest zapisane w Konstytucji RP, a uszczegółowione w Ustawie o Systemie Oświaty. Zgodnie z zapisami zawartymi w tych dokumentach system oświaty powinien zapewniać każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej realizację prawa. do kształcenia się a dzieciom i młodzieży prawa do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego poziomu rozwoju.

Powyższe prawa wynikają także m.in. z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Podstawowych Praw i Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencji Praw Dziecka, Światowej Deklaracji Edukacji dla Wszystkich, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych czy Deklaracji z Salamanki - Wytycznych dla Działań w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Są to dokumenty ratyfikowane i podpisane przez Polskę.

My dorośli, nie jesteśmy w stanie - chociaż często uzurpujemy sobie takie prawo - nadawać dzieciom jakichkolwiek praw, czy obdarować je nimi. Dzieci po prostu te prawa mają, a naszą rolą i obowiązkiem jest ich nazwanie, uznanie, a także ochrona.

Właśnie w imię tego obowiązku kierujemy niniejszy list do Pani Minister i prosimy o udzielenie odpowiedzi zaniepokojonym profesjonalistom i rodzicom.

My, niżej podpisani jesteśmy głęboko przekonani, że wprowadzone po wielu latach i z dużym wysiłkiem wielu środowisk rozwiązania, lokujące pracę z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w obszarze resortu edukacji, są właściwe, słuszne i odpowiadające potrzebom tych ludzi.

Osoby te nigdy nie będą pomnażały naszego dochodu narodowego, zawsze będą z niego tylko czerpały. To jest fakt. Jesteśmy jednak krajem cywilizowanym, a miarą rozwoju cywilizacji jest stosunek do osób niepełnosprawnych.


5.03.2010
[2010-03-05 22:30:35] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
[Pokaż wątek w wersji do wydruku] [Nowy wątek]