Strona główna forum Witaj Nieznajomy   | Zaloguj się   
  Szukaj  
  Strona główna  | Najświeższe wątki  | Kto jest obecny  | Lista użytkowników  | Szukaj  | Pomoc  | Źródła RSS


Skocz do »
 
Status wątku: Aktywny
Wszystkich postów w tym wątku: 1
Autor
Poprzedni wątek Ten wątek był oglądany 2214 razy i ma 0 odpowiedzi Nastepny wątek
Mężczyzna cwroDołączył: 2010-01-04
Postów: 55
Status: Nieobecny

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI PIĘCIO I SZEŚCIOLETNICH ORAZ JEJ DIAGNOZA

09.I.2012r. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI PIĘCIO I SZEŚCIOLETNICH ORAZ JEJ DIAGNOZA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, klas zerowych i klas I - tam, gdzie obowiązuje dokonywanie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich.

Termin szkolenia: 09 stycznia 2012 r. (poniedziałek)

przewidywane godziny:

poniedziałek: 10:00 -18:00Czas trwania: 10 godzin dyd.

Koszt: 220 zł

Miejsce: CWRO

Cel szkolenia:

· Nauczyciele zapoznają się z problematyką dojrzałości szkolnej wg koncepcji Stefana Szumana.

· Poznają metody badania dojrzałości szkolnej, sposoby oceny poziomu dojrzałości oraz możliwości interpretacji uzyskanych wyników.

· Poznają elementy prognozy funkcjonowania dziecka w szkole w zależności od osiągniętych przez dziecko wyników diagnozy.

· Poznają rodzaje działań wspomagających rozwój dziecka i wyrównujących start szkolny.

· Zapoznają się ze sposobami przekazywania rodzicom uzyskanych informacji o dziecku , poznają formy współpracy z rodzicami.

· Uzyskają wiedzą w zakresie konsultowania się ze specjalistami w celu uzyskania wiedzy na temat przyczyn trudności dziecka w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

Przewidywane efekty szkolenia:

· Nauczyciele będą umieli dokonać diagnozy dojrzałości dzieci korzystając z metod: obserwacji, metod eksperymentalnych, na podstawie analizy wytworów oraz rozmów i wywiadu z rodzicami.

· Nauczyciele będą w stanie dokonać oceny uzyskanych wyników i przyrównać tę ocenę do norm rozwojowych; pozwoli to na określeniem poziomu rozwoju dziecka w zakresie różnych funkcji, co ułatwi zarówno sposób wspomagania rozwoju jak i wstępną prognozę, co do funkcjonowania dziecka w szkole.

· Bardziej wyraziste staną się zarówno mocne jak i słabsze strony dziecka, co pomoże w planowaniu zajęć i wspomaganiu rozwoju dzieci.

· Rozmawiając z rodzicami o osiągnięciach i kłopotach dzieci , osiągnie się lepsze porozumienie, ujednolici się wspólne oddziaływanie i nawiąże się lepszą współpracę.

Program szkolenia:

1. Omówienie przyczyn decyzji o obniżeniu obowiązku szkolnego dzieci do lat 6 i obowiązku przedszkolnego pięciolatków.

2. Rola wczesnej edukacji przedszkolnej we wszechstronnym rozwoju dziecka.

3. Podstawowe uwarunkowania i prawidłowości rozwoju.

4. Zależność między dojrzewaniem a uczeniem się – okresy sensytywne i krytyczne.

5. Własna aktywność dziecka jako skutek i jednocześnie przyczyna rozwoju; rodzaje aktywności, rola zabawy w rozwoju dziecka.

6. Pojęcie dojrzałości szkolnej wg koncepcji Stefana Szumana.

7. Charakterystyka kryteriów dojrzałości szkolnej:

Dojrzałość fizyczno – ruchowa (wzrost, waga, proporcje, stan zdrowia, poziom sprawności ruchowej, poziom sprawności rąk – czynności samoobsługowe i ruchy narzędziowe oraz poziom grafomotoryki) – jak to sprawdzać i oceniać; normy rozwojowe w tym zakresie.
Rola lateralizacji w funkcjonowaniu dziecka – jak sprawdzić u dziecka lateralizację.
Dojrzałość psychiczna - procesy poznawcze: orientacyjne i intelektualne (charakterystyka: uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowego, słuchowego; charakterystyka procesów myślowych u dzieci – rodzaje i jakość operacji umysłowych; kształtowanie się odwracalności myślenia i decentracjijako podstaw uczenia się szkolnego) omówienie metod sprawdzania i oceny poziomu tych procesów.
Charakterystyka mowy dziecka - mowa jako podstawa szkolnego uczenia się (wymowa, jakość wypowiedzi, zasób słownictwa u dzieci itp. - jak sprawdzić poziom mowy, jak oceniać).
Dojrzałość psychiczna - charakterystyka procesów regulacyjnych. Emocje, jako główny motyw działania dziecka – ich właściwości; potrzeby psychiczne (szczególnie potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji i uznania) jako motywy; samoocena i poczucie własnej wartości jako cele aktywności dziecka; ciekawość i zainteresowania; wzmocnienia - nagrody i kary jako motywy.
Dojrzałość społeczna – umiejętność współżycia i współpracy w grupie, zmniejszanie się liczby konfliktów, rozwój empatii i innych uczuć społecznych, znajomość, rozumienie i stosowanie się do norm i zasad społecznych itp. - metody oceny .

8. Charakterystyka właściwości stosowanych metod przy ocenie dojrzałości szkolnej

Obserwacja i jej cechy.
Techniki eksperymentalne (zmienne zależne i niezależne), rodzaje eksperymentów, testy jako specyficzny rodzaj eksperymentu.
Analiza wytworów (rysunki, budowle, wylepianki itp,)
Rozmowa i wywiad z rodzicami – obowiązujące standardy w stosowaniu tych metod, rodzaj stawianych pytań, sposób przygotowania się do rozmów itp.

9. Ogólna ocena dojrzałości szkolnej, jej interpretacja oraz sposób przekazywania wyników diagnozy rodzicom dzieci.

10. Charakterystyka występujących u dzieci trudności, opóźnień rozwojowych i zaburzeń oraz sposoby postępowania i sposoby wyrównywania startu szkolnego.

11. Omówienie zasad współpracy z rodzicami.
Szkolenie prowadzi Pani Bożena Janiszewska psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy bezpośredniej z dziećmi, wykładowca akademicki, autorka książki "Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań." Wyd. Seventh. Sea. Autorka poradników dla psychologów i nauczycieli a także książeczek dla dzieci.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości oraz Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41.
[2011-12-20 14:54:20] Pokaż post w wersji do wydruku        Wyślij wiadomość    niewidoczny dla gości [Odnośnik] Zgłoś szkodliwy lub obraźliwy post  Skocz na górę 
[Pokaż wątek w wersji do wydruku] [Nowy wątek]